ALBLASSERDAM – Heeft u iets gevonden of verloren? Vanaf 1 juli kunt u hiervoor bij de gemeente Alblasserdam terecht. De gemeente is net als alle andere gemeenten uit de Drechtsteden vanaf die datum verantwoordelijk voor de registratie van gevonden of verloren voorwerpen. Voorheen was dit de politie. De wijziging is een uitvoering van het beleid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Voorwerp gevonden?
Heeft u een voorwerp gevonden, doe dan meteen aangifte. U bent verplicht om aangifte te doen bij de gemeente. Wanneer u geen aangifte doet, bent u in overtreding. Wanneer u het voorwerp in een besloten ruimte zoals woning, gebouw of vervoersmiddelen vindt, bent u verplicht dit te melden bij de bewoner, gebruiker of exploitant van deze ruimte. Wettelijk gezien mag u het gevonden voorwerp in elke gemeente melden. Het advies is om aangifte te doen in de gemeente waar het gevonden is.

Voorwerp verloren of bestolen?
Bij verlies of diefstal moet u eerst aangifte doen bij de politie. Wanneer u als gevolg van een misdrijf niet meer beschikt over uw identiteitsdocument (Nederlandse identiteitskaart, reisdocument voor vreemdeling of vluchteling, paspoort, rijbewijs en bromfietscertificaat), moet u hier ook aangifte voor doen. Daarna kunt u met het procesverbaal het document laten registreren bij uw gemeente.

Aangifte doen
Vanaf 1 juli 2012 kunt u op de volgende manieren aangifte doen van gevonden en verloren voorwerpen:
–         via het digitale loket op www.alblasserdam.nl. U kunt op elk tijdstip uw aangifte doen en tevens kunt u het voorwerp thuis bewaren.
–         via de balie in het gemeentehuis.
–         telefonische aangifte.

De gemeente Alblasserdam spant zich in om de eigenaar van het voorwerp te achterhalen. Wordt de eigenaar opgespoord dan ontvangt hij/zij bericht. Gevonden voorwerpen worden wekelijks gepubliceerd via het digitale loket op www.alblasserdam.nl. Uitgebreide informatie over de aangifte van verloren en gevonden voorwerpen treft u eveneens aan in het digitale loket.

Samenwerking met de politie
De gemeente kan in voorkomende gevallen voorwerpen die lijken te wijzen op een misdrijf voor nader onderzoek melden bij de politie. Dit geldt ondermeer voor framenummers van aangetroffen fietsen zodat er geen gestolen fietsen terug in het circuit gaan. Ook kunnen er voorwerpen gebracht worden die mogelijk van een misdrijf (woninginbraak, straatroof etc.) afkomstig kunnen zijn. De gemeente kan bij de politie aangeven dat er twijfel is over de herkomst van deze goederen. De politie kan bij de gemeente de lijst met gevonden voorwerpen opvragen of de gemeentelijke website raadplegen. De politie beslist zelf of zij een onderzoek start. In die gevallen haalt de politie eventueel het voorwerp op bij burgerzaken.