ALBLASSERDAM – Van 25 tot 29 juni 2012 wordt in Alblasserdam huis aan huis toiletpapier verkocht. De opbrengst is bedoeld voor een peuterschool in Mozambique. Was de opbrengst vorig jaar nog voor het oprichten van deze inmiddels gerealiseerde peuterschool, nu is deze bestemd voor lesmateriaal en het uitbouwen van de activiteiten om meer weeskinderen op de preschool op te vangen en een plaats van geborgenheid te geven in hun jonge en vooral soms uitzichtloze bestaan.

Hurktoilet
De actie staat in het teken van toiletpapier. Het toiletbezoek in Mozambique betreft vrijwel altijd het gebruik van een hurktoilet buiten het huis. Dit is veelal een gat in de grond van circa 10cm doorsnee met daaronder een met de hand gegraven put. Het geheel is afgeschermd met een muurtje van lemen stenen of van riet. Aangezien niet kan worden doorgespoeld, zijn ongedierte en stank nadrukkelijk aanwezig. Hierbij is meestal geen toiletpapier beschikbaar. Het wordt wel per rolletje op de markt verkocht. Maar dit wordt zelden gebruikt. Gras is het alternatief.

Wel papier
“In Nederland gebruiken we gelukkig wel toiletpapier. Dit willen we als thuisfrontcommissie van Wiebe en Gerdine graag zo houden. Daarom gaan we op vijf avonden van 25 tot 29 juni 2012 in Alblasserdam huis-aan-huis toiletpapier verkopen. Dit heeft iedereen nodig. En, er is geen houdbaarheidsdatum. We hopen ook bij u aan de deur te komen. Zorgt u dat u zo snel mogelijk door uw toiletpapier heen bent,” aldus Hans Boom van de thuisfrontcommissie (TFC Novo Rebento) die de organisatie in handen heeft..

Wiebe en Gerdine
Wiebe (26) en Gerdine (28) van Horssen zijn sinds april 2010 uitgezonden naar Milange, Mozambique. Zij weten zich door God geroepen om de mensen in dit door armoede geteisterde gebied te helpen. Milange District is ongeveer half zo groot als Nederland en heeft circa 750.000 inwoners. Tot 1992 heeft een burgeroorlog gewoed, die diepe sporen heeft achtergelaten. Het sterftecijfer ligt hoog door onder andere HIV/aids en slechte gezondheidszorg. Ongeveer de helft van de bevolking van Milange District is jonger dan 15 jaar. Daarom willen Wiebe en Gerdine zich in hun werk richten op de kinderen en jongeren. Zij hebben de toekomst. Dit doen Wiebe en Gerdine onder andere door in samenwerking met een lokale organisatie de werkgelegenheid te stimuleren door middel van landbouwprojecten onder jongeren en het oprichten van peuterschooltjes.