ALBLASSERDAM – Door een tekort van zo’n 900.000 euro dreigt Stichting Werelderfgoed Kinderdijk failliet te gaan. Om dit te voorkomen wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam 100.000 euro in de stichting ‘stoppen’. Vier andere partijen, waaronder de gemeente Nieuw-Lekkerland en de provincie zullen dit bedrag aanvullen tot één miljoen euro. Naast deze financiële steun veranderen de molens van eigenaar veranderen. Waterschap Rivierenland, eigenaar van de wereldberoemde objecten, wil de molens, inclusief het gemaal, voor één euro aan Nieuw-Lekkerland verkopen.

De gemeente Alblasserdam had ook interesse in de aankoop van de molens, maar besloot na overleg de redding over te laten aan de gemeente Molenwaard.

Afspraken
Voor de 100.000 euro die de gemeente wil geven, moeten er wel afspraken gemaakt worden over de verbindingen van Alblasserdam-Kinderdijk en dat de voorzieningen in Kinderdijk en in Alblasserdam aanvullend op elkaar zullen zijn en niet concurrerend: hierbij kan gedacht worden aan waterverbindingen en parkeervoorzieningen. Verder wil de gemeente dat de SWEK met een herstelplan komt zodat de concrete plannen van Alblasserdam, zoals Haven Zuid, geen risico lopen.

Gemeenteraad
Het voorstel wordt binnenkort door de gemeenteraad van Alblasserdam besproken. Ook in de raad van de gemeente Molenwaard worden de plannen binnenkort besproken.

Hans Broekmeulen
Overigens ontkende ex-SWEK-voorzitter Hans Broekmeulen vorig jaar dat er sprake zou zijn van financiële noden. Hij deed dit toen af met: “Mensen die dat zeggen hebben de klok wel horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Het gaat juist goed met de stichting.”. Broekmeulen is inmiddels, door verschil van inzicht tussen het bestuur en de raad van toezicht, vertrokken bij de stichting. Zelf zei hij vorig jaar te vertrekken omdat hij het ‘te druk heeft met zijn subsidiebureau’.

Reactie SWEK
In een reactie op het reddingsplan laat de SWEK weten: “In de afgelopen dagen zijn er verschillende nieuwsberichten over de financiële situatie bij Kinderdijk verschenen. Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) heeft echter alle vertrouwen in de toekomst. Voor de deelnemers in SWEK staat de continuïteit van Kinderdijk niet ter discussie. Enige tijd geleden is wel geconstateerd dat actie nodig was om een goede toekomst te realiseren. Onder leiding van de Raad van Toezicht zijn een nieuw bestuur en directeur aangetreden om het beheer op orde te krijgen en een reële businesscase te maken. Er was nieuw kapitaal nodig om versneld de financiële positie te verbeteren en zo ook nieuwe investeringen mogelijk te maken. Als laatste is gewerkt aan een nieuwe governance: een nieuwe eigenaar voor de molens en uiteindelijk ook een nieuwe, eenvoudiger bestuursstructuur.

Tijdens dit proces heeft de Raad van Toezicht in de Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank) een enthousiaste partner gevonden, die het belang van dit unieke Werelderfgoed onderkende en ook bereid is daar financieel aan bij te dragen met een belangrijke sponsorbijdrage.

Toekomst
Bestuursvoorzitter Wout de Jong heeft alle vertrouwen in de toekomst. “We kunnen ons richten op de plannen voor de toekomst. Het beheer van het erfgoed is op orde. Er wordt gewerkt aan een beheersplan en een businessplan om de toeristische ontwikkeling als financiële drager voor het werelderfgoed verder uit te werken. Een professionele organisatie is hiervoor onontbeerlijk.”