ALBLASSERDAM – Als het aan de ondernemersvereniging van winkelcentrum Makado in Alblasserdam ligt, wordt het parkeerterrein voor het centrum ‘groener’, worden er ‘blauwe parkeerzones’ ingericht en wordt het ‘marktgedeelte’ fors kleiner. Ook moet er meer gebruik gemaakt worden van de ruimte aan de achterkant van het Makado. Donderdagavond 7 juni werden de eerste plannen voor de renovatie van het Wilgenplein besproken, in september zullen ook de omwonenden en de marktkooplieden bij de planvorming betrokken worden.

Plak met tegels
In 2013 wil de gemeente het plein renoveren. De ondernemers hebben met de plannen van de gemeente meegedacht en in samenwerking met architectenbureau Roos en Ros een eerste aanzet gegeven richting de gemeente. Diverse ideeën zijn gepresenteerd, waarvan één de voorkeur van de vereniging geniet. Dat is het idee dat op de foto bij dit artikel te zien is. Hierbij wordt het plein opgedeeld in vier stukken, waarbij de vakken gescheiden worden door groen. “Het terrein is op dit moment een plak met tegels. We zien graag wat meer groen, omdat het toch een stukje verblijf is, waar het gaat om beleving en gevoel,” aldus Peter Plaiser, penningmeester van de ondernemersvereniging.

Weekmarkt
In het nieuwe ontwerp zal aan de kant van het tankstation ruimte gemaakt worden voor de weekmarkt. “We willen dit gebied veel kleiner maken. Met de huidige markt kun je helemaal rondlopen en is er in het midden eigenlijk een loze ruimte. Dat willen we efficiënter aanpakken. Door de markt aan de kant van het tankstation te houden, ontstaat er ook meer loop naar de winkels in die hoek,” licht Plaisier toe.

Blauwe zone
Omdat het plein nu regelmatig erg vol staat, is het de bedoeling dat tweederde van de ruimte ingericht wordt als blauwe parkeerzone. Dit houdt in dat er voor bezoekers die per auto komen, er een maximum tijd is dat  voertuig in een parkeervak mag staan. “Dit doen we om te voorkomen dat mensen hun auto de hele dag op het plein parkeren. Voor hen creëren we nieuwe vakken. Ondermeer achter de Albert Heijn willen we de ruimte inrichten als parkeerterrein en ook waar nu het grasveld bij de bibliotheek is, kunnen straks dertig voertuigen staan. En op een derde van het terrein geldt dat vrij geparkeerd kan worden. Dit is met name voor de bewoners boven het centrum bedoeld,” vertelt Plaisier namens de ondernemers.

Kosten
De kosten van de renovatie en de vernieuwing van de riolering zullen met name voor de gemeente zijn. “Maar wij willen als ondernemers zeker meedenken en een bijdrage leveren als het gaat om de inrichting zoals bankjes en boompjes,”  besluit Plaisier.