ALBLASSERDAM – De dijk in Alblasserdam, bestaande uit de Oost- en West-Kinderdijk, is deze week tijdens een raadsvergadering, tot grote onvrede van een aantal dijkbewoners, benoemd tot ‘gebiedsontsluitingsweg’. Maandenlange discussie ging aan het besluit vooraf. De vraag was daarbij: Moet de dijk bestempeld worden als erftoegangsweg, wat inhoudt dat er maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal mogen zijn, of wordt de dijk een gebiedsontsluitingsweg, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke doorstroming van maximaal 18.000 voertuigen?

De meerderheid van de raad besloot voor de laatste optie te kiezen. “We kunnen beter gewoon kennis nemen van de werkelijkheid. De weg wordt gebruikt als doorgangsweg, zo noemen we hem dus ook, zodat we vanaf nu ook echt aan de slag kunnen op de dijk,” aldus Jacco Wesselius van het CDA. Wethouder Verheij beloofde de raad zich in te spannen om de leefbaarheid en veiligheid op de dijk te vergroten.

Behalve het vaststellen van de categorie, stemde de raad ook in met het voorstel om een voorbereidingskrediet van 50.000 euro beschikbaar te stellen voor ideeën om de dijk veiliger te maken. De maatregelen die genomen worden mogen een miljoen euro kosten.