ALBLASSERDAM – Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp uit het collegeprogramma. Door aansluiting bij het klimaatakkoord van gemeenten en Rijk streeft Alblasserdam naar twintig procent duurzame energie in 2020. De afgelopen maand zijn ruim 25 acties die kunnen bijdragen aan een duurzamer Alblasserdam gepresenteerd aan de gemeenteraad. Tevens heeft HVC inzichtelijk gemaakt met welke vormen van duurzame energieopwekking in Alblasserdam de grootste resultaten kunnen worden behaald. Dit gebeurde onder grote belangstelling van onder andere bewonerscommissies en organisaties op de publieke tribune.

Vruchtbare bijeenkomst
De bijeenkomst wordt door portefeuillehouder Veerman als zeer geslaagd beschouwd: “De plannen die wij samen met de Alblasserdamse samenleving hebben opgesteld, hebben we goed kunnen presenteren. Tegelijkertijd hebben we reacties en andere duurzame ideeën opgehaald, zowel bij de gemeenteraad als bij de aanwezigen op de publieke tribune. Ik merk echt dat het onderwerp leeft in Alblasserdam. En dat is maar goed ook, want het is heel helder dat het noodzakelijk is om aandacht te besteden aan duurzaamheid.”

Scores
De aanwezige raadsleden hebben een eerste informele reactie kunnen geven op de duurzame acties door het toekennen van rapportcijfers. De scores zijn niet politiek gewogen, maar vormen voor het college wel een indicatie van de prioriteiten. Geen enkele actie heeft gemiddeld onvoldoende gescoord. De acties met de hoogste scores betreffen voorlichting en educatie, samenwerking met een woningcorporatie, onderzoeken van restwarmte en plaatsen van duurzame straatverlichting. Uit het onderzoek van HVC blijkt dat met windenergie veruit de grootste resultaten kunnen worden behaald op het gebied van duurzame energie.

Vervolg
De gemeente gaat de duurzame acties nu verder uitwerken en zal vervolgens tot uitvoering overgaan. Daarin zal zij wederom de samenwerking zoeken met burgers, instellingen en bedrijven. Samenwerking staat centraal bij de nieuwe interactieve bestuursstijl van het Alblasserdamse college. Bovendien blijkt uit het onderzoek van HVC dat samenwerking noodzakelijk is om de doelstelling “20 procent duurzame energie in 2020” te behalen. Windenergie zal hieraan de grootste bijdrage kunnen leveren. De gemeente wil daarom onderzoek hiernaar doen in samenwerking met Nedstaal, die zich als grote Alblasserdamse werkgever ook aan een duurzaamheidsdoelstelling heeft gecommiteerd.

Op weg
Enkele acties uit het duurzaamheidsactieplan heeft de gemeente al in gang kunnen zetten. Het betreft onder andere het vervangen van een groot deel van de openbare verlichting (Vinkenwaard en Blokweer), het actief deelnemen aan duurzame energieopwekking (restwarmte) en het plaatsen van elektrische oplaadpalen voor auto’s. Tevens wordt bij het gebouw De Hellingen in Alblasserwerf en in twee nieuwe schoolgebouwen de methode ‘warmte-koudeopslag’ toegepast om het gebouw te verwarmen of te koelen met duurzame bodemenergie.