ALBLASSERDAM – De gemeenteraadscommissie heeft dinsdagavond 15 mei ingestemd met het voorstel van verkeerswethouder Peter Verheij om de Dam in Alblasserdam aan te pakken zodat het voor fietsers en voetgangers veiliger wordt om over te steken. Het project gaat bijna een half miljoen euro kosten en de werkzaamheden worden waarschijnlijk al in de komende zomervakantie uitgevoerd. Een aantal weken geleden werd de wethouder door enkele commissieleden nog ‘teruggestuurd’ omdat de alternatieven niet goed bekeken zouden zijn, waardoor de aanpassing wellicht meer zou gaan kosten dan nodig is.

Na een nieuw onderzoek kwam de wethouder opnieuw tot de conclusie dat het eerdere plan toch het beste was. “Niet omdat ik eigenwijs ben, maar omdat het het beste voorstel is,” aldus Verheij. Hoewel de commissieleden akkoord gingen met het voorstel, werd er vooraf wel flinke kritiek geleverd. “Volgens ons is er onvoldoende naar gekeken en is het geen goed en effectief plan dat zijn geld meer dan weer is,” sputterde Herman Verweij van de VVD tegen.

Hoop geld
Aart Clements van de ChristenUnie vertelde de zorg te begrijpen: “Er moet zo snel mogelijk iets aan gedaan worden, omdat de situatie nu niet goed is. We zitten dus met een dilemma.” De D66 beaamde dit en vond het een dure oplossing: “Vijf ton is een hoop geld voor het verven van een paar vakken,” aldus Ramon Pardo.

Verkeerslicht
Jan-Willem de Leeuw van de SGP probeerde de collega-commissieleden nog te overtuigen dat een extra verkeerslicht in het plan de veiligheid zou verbeteren. De Leeuw wist echter geen meerderheid voor het plan, gebaseerd op gesprekken met verkeerskundigen, te krijgen en koos uiteindelijk toch voor het voorstel van Peter Verheij. De SGP’er merkte daarbij wel op: “Ik ben er nog niet van overtuigd dat dit het beste is voor het verkeer.”.

Halve haven dempen
CDA en PvdA hadden geen kritiek op de plannen. Zij zien het liefst dat de situatie zo snel mogelijk wordt aangepakt. De kosten moeten geen probleem zijn, stelde Jan Lok (PvdA). “Veiligheid mag wat kosten. Binnen de zeer beperkte mogelijkheden die de weg biedt, denk ik dat het met dit plan een stuk veilig wordt. Een gehele oplossing voor het probleem is er niet, tenzij we de halve haven dempen en Hotel Van Krimpen weghalen. Dat zullen we de goede man ook maar niet aandoen,” grapte Lok. Wesselius van het CDA hield het kort en zei: “Er moet snel iets gebeuren; wij steunen de wethouder in het plan.”

Aanpassingen
Het plan is om op het gedeelte tussen Zuiderstek en Haven een tweeënhalve meter brede middenberm aan te leggen. Daar zouden fietsers richting centrum kunnen gaan en voetgangers zouden zich kunnen opstellen voor de oversteek naar het dubbele fietspad langs Dam en Ruigenhil of naar de Polderstraat. Mensen met een handicap, komend vanaf de Marineweg, kunnen door niveauverschillen nu niet op de ventweg aan de overzijde komen. Via een kleine omweg zou dat bij de nieuwe oversteek wel lukken.