ALBLASSERDAM – De sloop van de oude LTS aan de Esdoornlaan in Alblasserdam vordert gestaag. Donderdag 10 mei sloopte een grijpgrage 26-tonner het laatste stukje hoogbouw van de oude school. Volgende week gaat de sloopkogel in de onderste bouwlaag. “We gebruiken hier een kogel van twee ton voor die we van een bepaalde hoogte op het beton laten vallen. Je zou ook een sloophamer kunnen gebruiken, maar het gebruik daarvan, veroorzaakt veel lawaai. Om overlast zoveel mogelijk te voorkomen, kiezen we voor de kogel,” licht aannemer Piet Hak uit Alblasserdam toe.

Na het slopen van de onderste verdieping, zal het puin door een machine vergruisd worden. “Dat puin wordt deels hier gebruikt en wordt deels afgevoerd. Over drie weken moet de sloop aardig afgerond zijn. Daarna moeten we alleen de gymzaal nog slopen en kan de bouw beginnen,” aldus Hak. IJzer, metalen en andere grondstoffen worden tijdens de sloop al met een kraan gesorteerd. “Hierdoor kunnen we straks meer vaart maken,” vertelt de aannemer.

Het oude pand maakt plaats voor de nieuwbouwwijk “Hof en Singel”. Dit jaar start Herkon B.V. met de bouw van de eerste negentien woningen.