ALBLASSERDAM – De brandweer van Alblasserdam wil het aantal loze brandmeldingen in het dorp reduceren. Het komt nog te vaak voor dat de brandweerlieden opgeroepen worden voor een loze automatische brandmelding in bijvoorbeeld de Alblashof en bij De Hellingen. “Door abonnees aan te spreken op het gedrag en door te kijken naar de oorzaak, willen we het aantal loze meldingen tot een minimum beperken. Dit heeft wel even tijd nodig,” weet postcommandant Gerard Ketting.

“Een aantal installaties wordt aangepast, omdat niet elke installatie overal even geschikt is. Ook wordt er na een loze melding een afspraak gemaakt met de abonnee, want vaak is de techniek wel goed, maar wordt de melding veroorzaakt door menselijk handelen. Vorig week was er bijvoorbeeld een brandmelding bij De Hellingen doordat mensen de vloer aan het droogstoken waren. Dat had voorkomen kunnen worden door de installatie tijdelijk uit te schakelen,” vertelt Ketting.

Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam stelde afgelopen maand de handreiking “Terugdringen Ongewenste en Onechte Meldingen” vast. Hierin is de doelstelling om het aantal nodeloze brandmeldingen binnen de gemeente Alblasserdam te reduceren vastgelegd. Of de methode inderdaad werkt, zal de toekomst uitwijzen.