ALBLASSERDAM – Sportbelangen Alblasserdam wil dat de gemeente zorgt voor een tijdelijke sporthal, omdat anders het ‘redelijke gezonde verenigingsleven’ in Alblasserdam ‘er helemaal aangaat’. Dat stelde Lykele Bokhorst, voorzitter van Sportbelangen Alblasserdam dinsdagavond 17 april tijdens een commissievergadering in het gemeentehuis. Wethouder Sjoerd Veerman heeft volgens hem niet hard kunnen maken dat er tijdig een nieuwe sporthal staat in het Damdorp.

Beloofd
Veerman vertelde er vanuit te gaan dat de hal er begin 2014 en misschien half 2014 in gebruik genomen kan worden. Bokhorst van Sportbelangen gelooft daar niets van. “Er is nog geen paal de grond in en er zijn nog vele hobbels te nemen. Wij vinden niet dat de sportverenigingen de dupe moeten worden van het vooruitschuifbeleid van de gemeente. Één jaar sporten in een buurgemeente kan ik nog verkopen aan mijn leden, maar twee of drie jaar zeker niet. Dan gaan zullen er leden stoppen of lid worden bij een andere vereniging. Er moet dus een tijdelijke sportvoorziening komen, dat is ons in 2011 ook beloofd.”

Geen nieuwe leden
De wethouder ziet niets in dit plan: “Je kunt beter het geld steken in één goede, nieuwe sporthal dan dat je investeert in een voorziening die over een paar jaar weer weg moet.” Michael van der Plaat van de D66 deelt die mening niet: “Er is al jaren een tekort aan een goede sportruimte. Met de sloop van de gymzaal bij de oude Willem de Zwijger neemt dit tekort nog verder toe. Het is zelfs zo erg dat verenigingen niet meer mee doen aan sportstimuleringsprojecten omdat ze bang zijn dat ze extra leden krijgen. Het is dus zaak dat er snel een tijdelijke oplossing komt. En die hoeft volgens mij helemaal niet zo duur te zijn.”

Traag
John de Jong van CKC Kinderdijk deelde tijdens de vergadering mee zich te ergeren aan het trage gemeentelijke apparaat. “Eerst is degene die er over gaat op vakantie, dan is hij ziek en nu is er weer een nieuwe stedenbouwkundige. We verliezen echt zo veel tijd op deze manier en daar ergeren wij, als haalbaarheidscommissie, erg aan.” De Jong is namens CKC samen met KDO in gesprek om een hal te bouwen op het korfbalveld aan de Groen van Prinstererstraat.

Geschorst
Een besluit werd dinsdag nog niet genomen; ook kon de wethouder niet alle vragen beantwoorden. De vergadering werd namelijk vroegtijdig afgebroken omdat volgens de voorzitter de tijd op was en de wethouder eerst met een aangepast stuk moet komen.  Tijdens een volgende vergadering zal er verder gediscussieerd worden.