ALBLASSERDAM – Tijdens een gezellige bijeenkomst van de CDA leden van de afdeling Alblasserdam in de portiersloge,( Touristinfo) op het Zuiderstek, zijn de trouwe leden van het CDA die  25 jaar of langer lid zijn, in het zonnetje gezet. Van de afdeling zijn achttien leden langer dan 25 jaar lid. De aanwezige leden variërend van 26 tot 36 jaar lid kregen bloemen en een blijk van waardering voor hun trouwe lidmaatschap van het CDA.

Tevens hield wethouder Sjoerd Veerman een korte uitleg over de ontwikkelingen rond Haven Zuid en wat er verder op toeristisch gebied gaande is in onze omgeving.  Voorzitter Andre Ruikes sprak de hoop uit dat naast de trouwe leden ook nieuwe leden zich zullen aanmelden. Want ook in de toekomst heeft het CDA behoefte aan mensen welke zich lokaal willen inzetten en politiek actief zijn.