ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse fractie van de D66 heeft vrijdagavond 13 april een boek overhandigd, waarin enkele ideeën worden aangedragen om de dijkproblematiek in het Damdorp wellicht (deels) kunnen verhelpen. De D66’ers boden het boek aan op de Dam in Alblasserdam aan Henk Stout en Bea Koop van de Belangengroep Dijk.

 

Auteur en D66-lid Marko Stout vertelt: “Met dit boek bieden wij inspiratie. De kern van ons verhaal is dat de problematiek op de dijk alleen opgelost kan worden als men denkt in kansen en mogelijkheden. Ideeën bij voorbaat onhaalbaar noemen biedt geen uitkomst, dat is een boodschap die D66 wil meegeven aan betrokken inwoners en het gemeentebestuur. Het boek bevat schetsen, teksten en foto’s van ideeën die via Twitter zijn gegeven”.

Hek van de Dam
Afgelopen dinsdag sprak de gemeenteraad met de Belangengroep Dijk en betrokken bewoners. Aanleiding was het voorstel van wethouder Verheij om het dijklint te benoemen als gebiedsontsluitingsweg. Enkele aanwezigen vonden dat hiermee het ‘hek van de dam’ was, hiermee wordt de weg immers vrij gemaakt voor meer verkeer en meer woningbouw. Een bewoner vroeg of nagedacht was over een brug over de Noord vanaf de Rotterdamseweg. Verder kwam een alternatieve ontsluitingsroute naar Nieuw-Lekkerland aan de orde. “Mijn moeder zei altijd al: ‘ik doe altijd een schietgebedje als één van mijn kinderen de deur uit gaat, het is er zo druk’. En dat is nog steeds zo. Met de plannen die er nu liggen wordt het nóg veel drukker. Het wordt er levensgevaarlijk,” sprak één van de dijkbewoners.

Hek op de Dam
“Een hek op de Dam, een brug over de Noord, het zijn allemaal ideeën die naar voren komen in dit boek”, vertelt Stout. “Bestuurders beginnen al snel te stuiteren bij het idee om de route van Papendrecht naar Nieuw-Lekkerland te versterken. In het boek staan voorbeelden van ecologische wegen tot een tunnel. Nederland is niet groot geworden door stil te zitten en een beetje visionair denken kan geen kwaad in ons dorp. Mét aandacht voor het groen en zeker ook voor bewoners op de dijk en de rest van Alblasserdam”.

Het inspiratieboek is hier te downloaden.

 

Ondanks dat dinsdag de brieven bij sommige bewoners wat laat binnen kwamen, was er een behoorlijk opkomst tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis.