ALBLASSERDAM – De Alblasserdamse Protestants Christelijke Basisscholen De Boeg, De Loopplank en De Schalm werken vanaf augustus 2012 met nieuwe schooltijden. De scholen hebben, na onderzoek en een proefperiode, gekozen voor een continurooster waarop de kinderen op alle schooldagen even laat uit zijn. Het continurooster houdt in dat de kinderen niet meer tussen de middag thuis eten, maar hun maaltijd op school nuttigen. Het is volgens de scholen gebleken dat met een continurooster antwoord wordt gegeven op de onderwijskundige behoeften van het kind, de maatschappelijke ontwikkeling en goed werkgeverschap.

In 2012 wordt er eerst via het tussenmodel van het nieuwe rooster gewerkt. Op dat rooster zijn de kinderen op woensdagmiddag nog vrij. Drie jaar later wordt het ‘5-gelijke-dagen-model ingevoerd’. Vanaf die tijd gaan alle kinderen van maandag tot en met vrijdag tot 14.15 uur naar school.

Problemen
Voordat het zover is zullen de scholen eerst de praktische problemen uit de weg moeten ruimen. Zo moeten er bijvoorbeeld overblijfouders geregeld worden voor tijdens het eten, zodat de leerkrachten zelf ook even een kleine pauze hebben. En er moet geld beschikbaar zijn om een vergoeding te kunnen betalen aan die overblijfouders.

Onderzoeken
Het idee voor een aaneengesloten schooldag komt al van een aantal jaren geleden. Men wilde de mogelijkheden onderzoeken van  het werken met vijf gelijke schooldagen. Op deze wijze krijgen kinderen verdeeld  over de hele schoolperiode (groep 1 t/m 8 ) een evenredige leertijd. Dit creëert volgens de school  rust en regelmaat; kinderen blijven de hele dag in dezelfde sfeer, er blijft meer speeltijd na school over, inspanning en ontspanning wordt aaneengesloten.

Gemak voor ouders
Voor ouders is er  het gemak van vijf dagen in de week dezelfde schooltijden van de kinderen, er kunnen betere afspraken met de werkgevers gemaakt worden en kinderen hoeven maar één keer gebracht en gehaald  te worden. Voor de leerkrachten blijft er na schooltijd meer tijd over voor voorbereiding, overleg en administratie. En wat volgens de school erg belangrijk is, is dat op deze manier meer effectieve lestijd overblijft, doordat de opstartperiode in de middag, wanneer de kinderen thuis zijn geweest, wegvalt.