ALBLASSERDAM – Op 31 maart 2012 is  in de Ichthuskerk een praiseavond met het thema: More than wonderful! Onder muzikale begeleiding van de muziek- en zanggroep van de Evangelische gemeente t’Scheepke, staan de bezoekers samen stil bij Jezus’ sterven en opstanding. Na afloop is er gelegenheid om met een kopje koffie (of fris) elkaar te ontmoeten. Iedereen is van harte uitgenodigd. Aanvang: 19:30 (zaal open vanaf 19:00). Kosten: gratis, er is een collecte voor evangelisatiewerk. Waar: Ichthuskerk, Scheldeplein 2 te Alblasserdam.