ALBLASSERDAM – Het wordt als voetganger binnenkort makkelijker om over te steken op de Dam in Alblasserdam. Op drie en vier april wordt een zogenoemd “Zebra Safe Systeem” aangelegd. Dit systeem bestaat uit twee borden met gele lichten die gaan knipperen zodra een voetganger de oversteek nadert. Dit gebeurt met automatische detectie. De lichten trekken op die manier de aandacht van automobilisten naar het zebrapad.

Voor de werkzaamheden is het noodzakelijk de weghelften afzonderlijk van elkaar tijdelijk af te zetten voor het verkeer. Hierdoor zal enige hinder ontstaan voor de weggebruiker.  De werkzaamheden vinden plaats op 3 en 4 april aanstaande. Zebra Safe werkt aan beide kanten van het bestaande zebrapad ter hoogte van de Marineweg.

Voor de afhandeling van verkeer op de Dam / Ruigenhil ter hoogte van de nieuwe ontsluiting naar Haven Zuid zijn verkeerslichten op dit moment niet noodzakelijk en ten aanzien van de doorstroming op dit moment niet wenselijk. De verkeerslichten op dit kruispunt worden aangelegd als de ontwikkelingen op Haven Zuid gereed zijn: de nieuwe scheepsloods van Oceanco in 2014, het Royal House of Holland in 2015.