ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders heeft het werk om de uitbreiding van de begraafplaats af te maken voorlopig gegund aan aannemer GKB uit Barendrecht. Deze aannemer is gekozen uit de openbare aanbesteding die eind januari 2012 heeft plaats gevonden.  Als de gemeenteraad akkoord is met het voorstel van het college, kan de aannemer direct starten met de werkzaamheden op de begraafplaats. Komend najaar is het werk dan afgerond.

Aannemer GKB gaat het werk afmaken waarmee aannemer Kroeze in juni 2011 is begonnen. In september 2011 ging Kroeze failliet waardoor het werk stil kwam te liggen.

Aangescherpte regels
Na het faillissement van Kroeze heeft de gemeente het bestek aangescherpt. Zo moet er nu een betonnen constructie in de grond aangelegd worden. Uit nader onderzoek blijkt dat dit nodig is om te voorkomen dat kabels en leidingen, gebouwen en het nieuwe rioolgemaal kunnen verschuiven. Ook heeft het college gekozen voor ‘harde’ bestrating in plaats van graspaden. Daarnaast zijn er hogere eisen gesteld aan de aannemers, onder andere aan hun financiële positie.

Extra krediet
In 2008 heeft de raad al een krediet van ongeveer € 2.900.000,– beschikbaar gesteld. Door jaarlijkse prijsstijgingen, strengere selectiecriteria bij de aanbesteding, extra wensen aan de inrichting van het gebied en faillissementskosten is er een extra krediet van € 600.000,– nodig.

In de begroting 2012 zijn de leges voor begrafenissen vastgesteld. De verhoging van het krediet leidt niet tot een extra verhoging van de leges. Door een toename van het aantal begrafenissen kunnen de meerkosten volledig opgevangen worden in de begroting van de begraafplaats.

Duurzame begraafcyclus
In 2005 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat ze het belangrijk vindt dat inwoners van Alblasserdam in hun eigen dorp begraven kunnen worden. Met de uitbreiding van de begraafplaats komt er voldoende ruimte voor een ‘duurzame begraafcyclus’: hierdoor is er altijd voldoende ruimte op de begraafplaats.

De gemeenteraad bespreekt het voorstel op 10 april 2012.