ALBLASSERDAM – Het bestuur van de Kamer van Koophandel Rotterdam sponsort het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) op de bedrijventerreinen in Alblasserdam met 1.000 euro. De projectgroep zet deze bijdrage in voor het plaatsen van bebording bij de entree van de bedrijventerreinen. Op deze manier weten bezoekers dat het terrein een KVO-certificaat heeft.

Veiligheid is een belangrijk punt voor ondernemers. Het beveiligen van het eigen pand is slechts een beperkt deel van de oplossing. Als het gebied er omheen niet veilig is, heeft ook een individueel bedrijf daar last van. KVO brengt hier verandering in. In een KVO-traject komen de ondernemers, de gemeente, de brandweer en de politie bij elkaar. Ze beoordelen de veiligheid van het gebied en maken een actieplan om dit te verbeteren. Het actieplan bevat zaken die te maken hebben met ‘schoon, heel en veilig’, zoals het opruimen van pallets, het repareren van verlichting en het snoeien van groen. Niet alleen de openbare ruimte, maar ook privépercelen kunnen onderdeel zijn van de acties. Samen bepalen de leden van de KVO-werkgroep de prioriteit.

Naast het verbeteren van de ruimtelijke uitstraling van een gebied, is er nog een belangrijk winstpunt. Doordat partijen elkaar leren kennen, worden de lijntjes korter. Ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken meer en meer samen en weten elkaar te vinden. Dit neemt irritaties weg en partijen kennen elkaars verantwoordelijkheden. Het leidt tot verrassende ideeën die alleen samen bedacht en uitgevoerd kunnen worden. Veel geld is hier vaak niet voor nodig. Het gaat puur om het gerichter inzetten van mensen en middelen op zaken waar gezamenlijk prioriteit aan is gegeven.

KVO’s zijn er voor bedrijventerreinen en voor winkelgebieden. In Alblasserdam heeft winkelcentrum Makado vorig jaar een KVO-certificaat behaald. Ook hieraan heeft de KvK Rotterdam 1.000 euro bijgedragen. Dit geld is besteed aan de kosten voor de audit. KVO zorgt ervoor dat bedrijventerrein en winkelcentra beter functioneren. Dit is de reden dat de Kamer van Koophandel KVO-trajecten ondersteunt. Naast het betalen van bijvoorbeeld de audit, helpen wij ook bij het organiseren van bijeenkomsten en het enthousiasmeren van partijen.

Tekst: KvK.