ALBLASSERDAM – Tussen Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Dordrecht komt een speciale snelfietsroute. Deze Beneden Merwederoute wordt een hoogwaardige fietsverbinding. Woensdag 21 maart tekenen Provincie Zuid-Holland, regio Drechtsteden, waterschap Rivierenland, de fietsersbond en de gemeenten Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam en Dordrecht een intentieverklaring voor het aanleggen van deze route.

Het is de bedoeling dat de fietsverbinding wordt aangepakt door onder andere knelpunten weg te nemen bij kruisingen met autoverkeer en door de verlichting en bewegwijzering te verbeteren.

Met het ondertekenen van de intentieverklaring onderkennen alle partijen het belang van de fietsroute en slaan ze de handen ineen om de fietsroute het komend jaar aan te pakken. De Beneden Merwederoute is één van de projecten van Fiets Filevrij! Fiets Filevrij stimuleert  forenzen om de fiets te pakken naar het werk.