ALBLASSERDAM – De gemeente vraagt aan haar inwoners om voorlopig rustig aan te doen in Park Huis te Kinderdijk in Alblasserdam. Er heeft zich namelijk een ooievaarspaar genesteld in het natuurgebied langs de Van Hogendorpweg dat wellicht voor gezinsuitbreiding gaat zorgen. Daarvoor moet echter wel de rust rond het nest gewaarborgd worden. Aan hondenbezitters wordt daarom uitdrukkelijk verzocht met hun viervoeter weg te blijven uit het middengebied en aan alle parkbezoekers wordt gevraagd de rustige broedplek voor de ooievaars te respecteren.

Ongeveer vijf jaar geleden heeft de gemeente bij de renovatie van Park Huis te Kinderdijk een ooievaarsnest geplaatst. Sindsdien zijn elk jaar wel een paar ooievaars wezen kijken, maar dit jaar voor het eerst lijkt het er sterk op dat het nest bewoond gaat worden en dat de ooievaars wellicht gezinsuitbreiding gaan krijgen. Er wordt door het ooievaarspaar druk met takjes gesleept en ze lijken aan elkaar verknocht.

Dringend verzoek
Om de kans gezinsuitbreiding te vergroten, is het van groot belang dat de rust rond het nest gewaarborgd blijft. Het middengebied, waar het ooievaarsnest zich bevindt, is weliswaar verboden terrein voor honden, maar toch worden er geregeld honden gesignaleerd. Aan hondenbezitters wordt uitdrukkelijk verzocht daar met hun viervoeter weg te blijven. Aan alle parkbezoekers wordt gevraagd een rustige broedplek voor de ooievaars te respecteren.

De foto naast de eerste alinea is gemaakt door Leon Hage. De eerste foto hieronder is gemaakt door A3 van Lit uit de, aan het park grenzende, Lekstraat en de foto daar onder is gemaakt door Cees Put.