ALBLASSERDAM – Om de rijvaardigheid van 60-plussers op te frissen, organiseert de gemeente Alblasserdam samen met de Regionale Projectgroep Verkeersveiligheid en Veilig Verkeer Nederland een BROEM-cursus. BROEM staat voor Breed Overleg ouderen En Mobiliteit. Ongeveer 1.000 inwoners van Alblasserdam hebben een uitnodiging ontvangen voor deelname aan de BROEM-cursus. Het doel van de cursus is senioren in het verkeer zo lang mogelijk veilig mobiel te houden. De cursus wordt georganiseerd op dinsdag 27 maart 2012 en vindt plaats, in twee sessies (één ’s ochtends en één ’s middags) in De Havenkerk aan de Ieplaan 9 in Alblasserdam.

Theorie
Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan de verkeerstheorie. Ook krijgen nieuwe verkeersregels en actuele verkeersonderwerpen, zoals ‘het nieuwe rijden’, tijdens de theorieronde volop de aandacht. Bovendien wordt een gehoortest, een ogentest en een reactietest afgenomen door ervaren specialisten.

Praktijk
Met een speciaal opgeleide ritbegeleider maken deelnemers bovendien, in de eigen auto of brommobiel, een rijvaardigheidsrit van ongeveer 35 minuten. Na afloop geeft de begeleider een ritverslag met persoonlijke adviezen waarmee vaak onopgemerkt, ingeslopen fouten in rijgedrag en routine kunnen worden verbeterd. Alle deelnemers ontvangen een bewijs van deelname en een naslagwerk om de theorie en de adviezen nog eens na te kunnen lezen.

Inschrijving
Belangstellende actieve automobilisten kunnen zich per e-mail of per telefoon aanmelden bij: mevrouw De Jong, e-mailadres: dcdejong@hetnet.nl of per telefoon 0184 – 685 317. Deelnemers betalen een eigen bijdrage van € 15,00.