ALBLASSERDAM – Binnenkort start projectontwikkelaar Herkon met de bouw van de eerste 19 woningen in het project Hof en Singel aan de Esdoornlaan. Daarom zal het LTS-gebouw worden gesloopt. Wethouder Veerman is verheugd dat het in deze lastige economische tijden toch mogelijk blijkt met herstructurering van het gebied van de LTS te beginnen. Voor de zomervakantie kan het fundament gelegd worden. Medio maart starten de werkzaamheden.

Voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van hekken, kunnen daarvoor al plaatsvinden. De sloop zal naar verwachting ongeveer zes weken in beslag nemen. De gymzaal blijft nog enkele maanden in gebruik, maar wordt na juli 2012 ook gesloopt.

Fasering
Het plan Hof en Singel wordt in verschillende fasen gebouwd. Na de sloop van de LTS start ontwikkelaar Herkon naar verwachting in mei met de bouw van het eerste deel van de eerste fase. Nadat de eerste 19 woningen zijn gerealiseerd wordt de woonomgeving voor deze fase zoveel als mogelijk en noodzakelijk aangelegd. Het gaat hierbij om wegen, paden, parkeerplaatsen, groen en water.

De voetgangersbruggen worden in deze fase nog niet gerealiseerd. Bomen zullen waar mogelijk blijven staan. De nog onbebouwde delen van het plangebied worden gefatsoeneerd. Afhankelijk van de verkoop zullen vervolgens de overige plandelen gerealiseerd worden.

Omwonenden zijn per brief geïnformeerd.