ALBLASSERDAM – Bewoners van de Rivierenbuurt in Alblasserdam kunnen donderdag 8 maart van 19.30 tot 21.00 uur informatie krijgen over de aanstaande reconstructie van hun buurt. De bijeenkomst vindt plaats in de grote zaal van het Multifunctioneel Centrum aan de Maasstraat. De bijeenkomst staat in het teken van de plannen van de gemeente om de buitenruimte van de Rivierenbuurt op te knappen en de riolering te vervangen. Wethouder Ad Cardon opent de bijeenkomst, vervolgens zullen er presentaties gegeven worden over rioolwerkzaamheden, de reconstructie, het parkeren en samenwerkingsproces tussen gemeente en bewoners.

De gemeenteraad van Alblasserdam besloot 27 september 2011om 985.000 euro beschikbaar te stellen voor het vervangen van de riolering in de Rivierenbuurt in Alblasserdam. Het gebied tussen de Blokmakersstraat, W.B. van der Veldenstraat en de Maasstraat is aan de beurt om aangepakt te worden. Dit deel van de wijk Kinderdijk dateert uit de eerste helft van de jaren vijftig en het riool is volgens de uitgevoerde inspectie aan vervanging toe.

Het is de bedoeling dat er een apart schoonwaterriool aangelegd wordt, waarin het regenwater van het wegoppervlak wordt opgevangen en wordt afgevoerd naar het open water in de wijk. Het water blijft dus in het gebied en dat is goed voor een vast grondwaterpeil, dat op haar beurt weer goed is voor de houten heipalen onder de huizen.

Straten
Het riool wordt in de volgende straten vervangen: Blokmakersstraat (deel Lekstraat en Maasstraat), Lekstraat (tussen Blokmakersstraat –Biezenkamp), IJsselstraat, Vechtstraat, Lingestraat, Biezenkamp, W.B. van der Veldenstraat, Tuigerstraat. Voor die tijd is het mogelijk dat er proefsleuven worden gegraven om de aanwezige kabels en leidingen goed in beeld te krijgen.

Huisaansluiting zelf vervangen
Tijdens de werkzaamheden wordt het riool van de huisaansluiting tot aan de erfgrens vervangen. Het deel van de huisaansluiting op particulier terrein valt buiten de werkzaamheden. Eigenaren van deze woningen zullen dus zelf actie moeten ondernemen.

De verwachting is dat de klus een half jaar na de start is geklaard.