ALBLASSERDAM – Het is de ontwikkelaar van Haven Zuid in Alblasserdam  (gebied rondom het Zuiderstek) niet gelukt om op tijd investeerders te vinden die heil zien in de plannen om van het gebied een toeristische trekpleister te maken. Hoewel de marktsituatie verslechterd is, blijft de gemeente Alblasserdam vertrouwen hebben in de gemaakte plannen. Er is daarom besloten om een jaar langer op zoek te gaan naar ondernemers die willen investeren in het gebied dat jaarlijks zo’n 700.000 bezoekers naar het Damdorp moet gaan trekken.

De gemeente hoopt dat met de verlenging van de termijn, de ontwikkelaar Consortium Royal House of Holland, de opgedane contacten in binnen –en buitenland weet te verzilveren. Dit consortium bestaat uit het Royal House of Holland BV, HKL Bouw en PCH-parkeren. Eind 2010 tekenden de gemeente en het consortium een zogeheten consultatieovereenkomst. Doel van deze overeenkomst was het gezamenlijk uitwerken van het plan in een ontwerp voor een toeristisch centrum. Met dit uitgewerkte plan kan de ontwikkelaar op zoek naar investeerders. Deze voorbereidingen hadden moeten leiden tot het bouw en woonrijp maken van het terrein begin dit jaar. Dit is dus niet gelukt.

Vertraging
“Naast de verslechterde marktsituatie, waardoor er meer tijd nodig is om investeerders te vinden en te binden, hebben ook zaken als grondverwerving en milieuonderzoeken voor de bestemmingsplanherziening meer tijd gevergd dan voorzien,” zo laat communicatiemedewerkster Margot van der Velde van de gemeente Alblasserdam weten. Het ziet er volgens haar naar uit dat in het najaar van 2012 een besluit genomen wordt om de grond te verkopen aan de ontwikkelaar, zodat in 2013 gestart kan worden met de bouw van het Royal House of Holland.

Het concept van Royal House of Holland bestaat uit een aantal onderdelen:
•    Royal House of Holland Experience center
•    Hotel
•    Transferium
•    Havenappartementen
•    Diverse Horecafaciliteiten