ALBLASSERDAM – Vanaf 1 maart 2012 moeten toeristen die in Alblasserdam overnachten twee euro per nacht gaan belasting betalen. Dat heeft de meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond 21 februari besloten. De 34 hotelkamers die er in Alblasserdam zijn, de jachthaven en de camperparkeerplaatsen moet de gemeente jaarlijks 32.000 euro gaan opleveren. Drie van de zes politieke partijen waren het niet eens met het voorstel. De VVD noemde het een ‘platte wijze van het genereren van geld’ waarbij de hoogte van het bedrag ‘met de natte vinger’ is vastgesteld.

De D66 is tegen de maatregel, omdat het toeristen zou kunnen weren. “In de praktijk is het een verkapte ondernemersbelasting. Het is een maatregel om de gemeenschapskas te spekken. Nu moet dit natuurlijk ook gebeuren, maar Haven Zuid lijkt al niet bepaald op stoom te komen en deze belasting zal zeker geen nieuwe toeristen trekken,” aldus Michael van der Plaat. Herman Verweij van de VVD deelde deze mening: “Met deze maatregel jagen we de toeristen al weer weg, voordat we ze echt naar ons mooie dorp hebben weten te trekken.”

Niet gecharmeerd
Ook de ChristenUnie zag niets in het voorstel. “We zijn er niet zo van gecharmeerd. Natuurlijk maken we kosten, maar de meeste toeristen die hier komen, zijn dagjesmensen. Ons inziens worden de kosten willekeurig op die 34 kamers achterhaald. We zien het als platte manier om geld uit de zakken van mensen te kloppen,” bekritiseerde Aart Clements het voorstel.

Voorzieningen in stand houden
De SGP, bij monde van Eric Boersma, stemde wel in met het voorstel. “We vragen het om de toeristische voorzieningen in Alblasserdam in stand te houden en kunnen dus instemmen.” Ook de PvdA en het CDA stemde in: “Anders moeten we het geld in het dorp halen, nu bij de toeristen,” vertelde Jacco Wesselius (CDA).

Peter verheij lichtte tot slot toe: “Ondernemers zijn er niet gelukkig mee, maar begrijpen het wel. Het gaat om een eenvoudige manier van belasting heffen.”

Tarief
De maatregel wordt vanaf 1 maart 2012 ingevoerd en het geld is bestemd voor toeristische voorzieningen zoals een VVV-functie en de ontwikkeling bij Haven Zuid. Het bedrag van twee euro per persoon per nacht is gebaseerd op gehanteerde tarieven in Zuid-Holland. Het hoogste tarief wordt in Den Haag geheven (4.76 euro) en het laagste tarief wordt geheven in Strijen (0,43 euro).

De inschatting van het aantal overnachtingen is met name gebaseerd op de jaarlijkse gemiddelde bezetting van een hotelkamer in Nederland van circa 62 procent. Deze inschatting is aangevuld met enkele tientallen overnachtingen in de jachthaven en enkele honderden camperovernachtingen per jaar.