ALBLASSERDAM – Dit jaar nog wordt de dijk om bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam nog met een meter opgehoogd. Dat beloofde wethouder Peter Verheij maandagavond 20 februari tijdens een ondernemersbijeenkomst in Landvast. Begin januari 2012 beleefden de ondernemers een spannende periode, doordat het water zo hoog stond en de dijk zo zwak was, dat een overstroming dreigde. Een evacuatie was net niet nodig, maar de schrik zat er goed in. Volgens Teus Kool van Waterschap Rivierenland was dit juist goed.

“Het was echt geen ramp dat het in januari spannend werd. Doordat er nu meer druk op de ketel staat, zal er nog sneller een goede dijk liggen. Het gebed van een Waterschapper is daarom: “Geef ons dagelijks brood en zo nu en dan een kleine watersnood.” Op die manier blijft water namelijk actueel en dat is nodig,” aldus Teus Kool SGP/CU-lid van het dagelijks bestuur van Rivierenland.

Fietspad
Het is de bedoeling dat dijkeigenaar Van Bentum Recycling uit Utrecht de voorlandkering nog in 2012 aanlegt. De dijk wordt ongeveer een meter hoger (4.25 meter boven NAP) dan in de huidige situatie. Hiervoor is wel een aantal randjes grond van acht gevestigde bedrijven nodig. De ophoging gaat namelijk gepaard met een verbreding van de dijk. Er wordt vanuit gegaan, dat, indien het mogelijk en redelijk is, de bedrijven meewerken met het voorstel.

Nadat de dijk opgehoogd is, wordt in fase twee de boel bekleed. Hierbij wordt onder meer een fietspad op de dijk aangelegd. Dit pad, dat door Verheij als ‘aanwinst’ werd aangeduid, zal onderdeel uitmaken van een fietsroute die vanuit Papendrecht, via Nieuwland, door Alblasserdam richting Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland loopt.

Meer risico
Wethouder Verheij is blij met de huidige ontwikkeling: “Ondernemers hebben lang (lees: vanaf 2003) op de veilige dijk moeten wachten, maar het wordt nu dan eindelijk goed geregeld. Het water kan in principe een meter hoger komen, dan nu het geval is. Al blijft het natuurlijk een buitendijks gebied, waardoor deze ondernemers net iets meer risico’s lopen dan ondernemers die in het binnendijkse gebied gevestigd zijn,” aldus Verheij.