ALBLASSERDAM – In een goed gevuld Cultureel Centrum Landvast organiseerde de Lions Club Alblasserwaard Souburgh afgelopen week voor de vierde maal een milieuavond. De Lionsclub had er ditmaal voor gekozen om het thema te benaderen vanuit de rol van de overheid en de effecten van de economische crisis. Als gastspreker wist men Pieter van Geel, CDA-politicus in het kabinet Balkenende, vast te leggen. 

Vanwege zijn politieke achtergrond, Van Geel was als staatssecretaris VROM verantwoordelijk voor duurzaamheid en milieu, bleek Van Geel goed in staat duurzaamheid en milieu te belichten vanuit het oogpunt van de overheid. Met een onderhoudende presentatie, die als thema had “Duurzaamheid is doen: Van Droom naar Daad!”, boeide hij de zaal.

Veel belangstelling
De grote belangstelling voor de avond bevestigde de interesse van de inwoners van de Alblasserwaard voor het onderwerp. Onder aanvoering van discussieleider Henry Leijdsman beantwoordde Van Geel de vele vragen die met name gingen over de verantwoordelijkheid van de politiek en de rol die het vervult in het proces van verduurzamen. Van Geel toonde zich realistisch door te stellen dat, als we willen dat ook de generaties na ons minimaal hetzelfde welvaartsniveau hebben als wij, het niet zozeer gaat om één oplossing, maar dat het meer een optelsom is van generaties lang weerbarstig werken aan verduurzamen. “Totdat we op het moment zijn gekomen dat wat we opeten en wat we doen niet de aarde verder belast en we ervoor kunnen zorgen dat de generaties na ons het ook goed hebben”, aldus Van Geel. “Dat kan alleen maar door te beginnen bij je eigen omgeving en naar jezelf te kijken. Het zijn de kleine dingen, die ons verder brengen”.

Lions Club Alblasserwaard Souburgh stelt vast dat haar initiatief om jaarlijks een bijeenkomst te organiseren over het thema milieu goed aanslaat in de Alblasserwaard. Op basis van de vele positieve reacties heeft de Lionsclub al aangekondigd ook volgend jaar weer een milieuavond te organiseren.

Foto en tekst ingezonden door Henry Leijdsman.