ALBLASSERDAM – Ondernemers van bedrijventerrein Nieuwland in Alblasserdam en Papendrecht komen maandag 20 februari bij elkaar om onder meer te praten over de dreiging van wateroverlast in het gebied. Begin januari 2012 beleefden de ondernemers een spannende periode, doordat het water zo hoog stond en de dijk zo zwak was, dat een overstroming dreigde. Een evacuatie was net niet nodig, maar de schrik zat er goed in.

De ondernemers van Nieuwland hebben al eerder kennis genomen van het feit dat de dijk nog opgehoogd moest worden. Door  de Ondernemersvereniging Nieuwland is de afgelopen jaren regelmatig overleg met de desbetreffende verantwoordelijke instanties/partijen geweest over dit onderwerp. Maar om allerlei redenen duurde het erg lang voordat er een akkoord was tussen alle stakeholders in dit traject.

Dit akkoord is er inmiddels, wat dit akkoord precies inhoudt en op welke termijn er echt actie gaat plaatsvinden om de dijk te verzwaren en te verhogen hopen de leden van Ondernemersvereniging Nieuwland op 20 februari 2012, tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, van de stakeholders te horen te krijgen. Tijdens deze ledenvergadering wordt er een paneldiscussie georganiseerd waar alle stakeholders (vertegenwoordigers van Gemeentes Alblasserdam en Papendrecht, Waterschap Rivierenland, Van Bentum Recycling) bij aanwezig zullen zijn en hopelijk antwoorden gaan geven op de prangende vragen van de ondernemers van Nieuwland. De discussie vindt plaats op 20-2-2012, 17.30 uur in “Landvast” Alblasserdam. Foto: Pieter van den Berg