ALBLASSERDAM – De bouw van 295 woningen op het terrein Mercon Kloos aan de West-Kinderdijk in Alblasserdam gaat voorlopig niet door. “Als je kijkt naar de huidige woningmarkt, komt er, zeker op korte termijn, geen ontwikkeling in het project,” aldus wethouder Peter Verheij. Het project heeft al heel wat jaren vertraging opgelopen, onder andere doordat de Raad van State vindt dat de gemeente eerst één en ander duidelijk op papier moet zetten. Een belangrijk punt daarbij is de categorisering van de weg. Over dat punt werd dinsdagavond 14 februari urenlang gediscussieerd in het Alblasserdamse gemeentehuis.

Moet de dijk bestempeld worden als erftoegangsweg, wat inhoudt dat er maximaal 6.000 verkeersbewegingen per etmaal mogen zijn, of wordt de dijk een gebiedsontsluitingsweg, waarbij gestreefd wordt naar een zo goed mogelijke doorstroming van veel meer (max. 18.000) voertuigen? Dat was de vraag die dinsdag centraal stond. De eerste keuze lijkt nauwelijks haalbaar, omdat daarvoor zeer ingrijpende en kostbare maatregelen nodig zijn, die ook nog niet eens gewenst zijn. De andere keuze is in ieder geval voor een deel van de buurtbewoners een brug te ver. “No way dat er een gebiedsontsluitingsweg van te maken is. Daar is de weg veel te smal voor; dat kun je nooit voor elkaar krijgen. Ook niet met een vrij liggend fietspad,” zo sprak buurtbewoner Henk Stout dinsdag tijdens de vergadering namens de belangengroep Dijk.

Ingepakt en belazerd
Stout vertelde geschokt en teleurgesteld te zijn vanwege het feit dat het college van de dijk een gebiedsontsluitingsweg wil maken. Het is volgens hem een domme keuze, omdat de dijk daarmee nog gevaarlijker wordt, dan hij nu al is. Marinus Timmerman vertelde aan de hand van een tekst uit het Bijbelboek Jesaja geen vertrouwen meer te hebben in de overheid. Hij concludeerde vervolgens: “U ziet het, dit is al van alle tijden. Er is niets nieuws onder de zon.”. Eerder in de week schreef de Damdorper naar zijn buurtgenoten: “Word allen wakker en laat u zich verder geen zand in uw ogen strooien met allerlei prietpraat over een veiligere, rustigere en leefbaardere dijk; u wordt door uw overheid ingepakt en belazerd.”

Merkwaardig
Wethouder Verheij herkende zich hier niet in: “Ik vind het merkwaardig dat u dit zo zegt. U kon meedoen met het onderzoek, alleen u wilde niet omdat het onderzoek moest voldoen aan de voorwaarde dat er uitgegaan zou worden dat de dijk een erftoegangsweg blijft. Dat noem ik geen onderzoek,” aldus de Alblasserdamse wethouder van onder meer Verkeer en Financiën.

Geen keuze
Na een stevige discussie tussen de zes politieke partijen, was aan het einde van de avond nog steeds geen keuze gemaakt. Er is dus nog geen wegencategoriseringsplan vastgesteld. Eerst wordt het plan nog eens intern besproken, waarna wordt besloten wanneer het punt weer op de agenda verschijnt.

Achterkamertjespolitiek
Diverse partijen ergerden zich aan het feit dat een deel van de informatie uit een memo niet gedeeld kon worden met de dijkbewoners. “Die informatie lijkt ons van belang bij de behandeling van dit punt,” vond Ramon Pardo van de D66. De ChristenUnie en de VVD waren het hiermee eens. “Alleen als het over personen of getallen gaat, zou je het vertrouwelijk moeten behandelen,” aldus Aart Clements (CU). Freek de Gier (VVD) voelde er zich niet prettig bij. “Het lijkt nu of je aan achterkamertjespolitiek doet en dat kan en mag nooit de bedoeling zijn.”

Mercon Kloos
Mercon Kloos is een buitendijks woongebied tussen de West-Kinderdijk en de rivier de Noord. Het is de bedoeling dat er op termijn in totaal 86 dijkwoningen, 61 rivierwoningen en 148 appartementen (totaal 295 wooneenheden) worden gebouwd. De eengezinswoningen aan de dijk zijn voornamelijk bedoeld voor startende gezinnen.