ALBLASSERDAM – Nog steeds verkopen supermarkten en horecagelegenheden in Alblasserdam drank aan jongeren onder de zestien. Dat blijkt uit een nalevingsonderzoek, uitgevoerd door de Universiteit Twente. Een vijftienjarige bezocht in de afgelopen maanden vier keer een supermarkt, twee keer een slijterij en vier keer een horecagelegenheid in Alblasserdam. Slechts één keer mislukte de aankoop van alcoholische drank. Dit was in een slijterij. In Zuid-Holland-Zuid hield de verkoper zich slecht in 22 procent van de gevallen aan de regels voor de verkoop van alcohol.

In totaal zijn 156 aankooppogingen gedaan bij zogenaamde ‘hotspots’ in de Zuid-Hollandse gemeenten. Hotspots zijn alcoholverkooppunten waar veel jongeren komen en waar de naleving van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol aan jongeren mogelijk een risico is.

Achilleshiel
Dirk Van der Borg, voorzitter van de stuurgroep van Verzuip jij je toekomst?! en burgemeester van de gemeente Graafstroom is teleurgesteld, maar ziet ook kansen om de handhaving in 2012 sterk te verbeteren. “Ons programma bestaat uit drie onderdelen: beleid, preventie en handhaving. De eerste twee verlopen erg goed. De handhaving blijkt, zo wijst ook dit onderzoek uit, de achilleshiel van ons programma,” vertelt Van der Borg.

Meer bevoegdheid
De voorzitter vervolgt: “Nu is de controle op leeftijdsgrenzen voor alcoholverkoop nog een taak van de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA), maar deze organisatie had de afgelopen periode onvoldoende capaciteit om in deze regio streng te controleren. De nieuwe Drank- en Horecawet die in 2012 van kracht wordt, biedt gelukkig voor deze regio kansen om de naleving van de leeftijdsgrenzen te verbeteren. De gemeenten krijgen dan zelf de bevoegdheid om toezicht te houden op de naleving van de Drank- en Horecawet.”

Mysteryshopping
Het nalevingsonderzoek, uitgevoerd door het Nederlands instituut voor Alcoholbeleid Stap en de Universiteit van Twente, is verricht met behulp van de ‘mysteryshopping-methode’ waarbij 15-jarige jongeren aan de hand van een protocol geprobeerd hebben alcohol te kopen.