ALBLASSERDAM – De gemeenten Alblasserdam, Nieuw-Lekkerland, Liesveld, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam en Giessenlanden hebben overleg gevoerd met de politie, brandweer de GHOR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) en de stichting Molentochten Alblasserwaard over een mogelijke Molentocht.

De stichting Molentochten Alblasserwaard heeft in 2010 van de zes gemeenten een doorlopende vergunning gekregen. In de vergunning staan alle voorwaarden voor een molentocht opgesomd. Er hoeft dus geen nieuwe vergunning te worden verleend, maar wel wordt onderzocht of aan alle voorwaarden is voldaan. De gemeenten en hulpdiensten hebben de draaiboeken bekeken en geactualiseerd. Uiteindelijk is geconcludeerd dat aan de voorwaarden is voldaan.

Dat wil nog niet zeggen dat de Molentocht doorgaat. De stichting Molentochten Alblasserwaard bepaalt uiteindelijk of er een Molentocht komt. De stichting keurt de ijsvloer, die minimaal 13 centimeter dik moet zijn.

Voorbereiding
Hoewel het dus nog niet zeker is of de Molentocht kan plaatsvinden bereiden de gezamenlijke hulpdiensten, gemeenten en de stichting zich voor op een mogelijke Molentocht.

Verkeersproblematiek en bereikbaarheid van eventuele gewonden zijn de grootste risico’s. Hiervoor worden o.a. 80 verkeersregelaars ingezet. Om de bereikbaarheid van eventuele gewonden te garanderen is de GHOR in de voorbereiding bezig met het treffen van diverse voorzieningen.

Naast de diverse maatregelen van de hulpdiensten worden de schaatsers opgeroepen zichzelf voor te bereiden. Denk hierbij aan goede kleding, proviand en een goede conditie. Ga nooit alleen op pad. Verdere tips zijn te vinden op: www.schaatsen.nl. Daarnaast is het van belang dat de schaatsers weten waar ze zich bevinden in het uitgebreide gebied van de molentocht.

Verkeersmaatregelen tijdens schaatsdrukte
In de komende dagen wordt een grote toestroom van schaatsers verwacht op de Ammerse boezem de Alblas, De Graaf en de Giessen. Om de wegen langs deze wateren toegankelijk te houden voor het doorgaande verkeer, de busdienst en de hulpdiensten in het bijzonder worden een aantal verkeersmaatregelen genomen.