ALBLASSERDAM – Als het aan de D66 en de VVD ligt, wordt er geen ambtsgebed meer uitgesproken tijdens de eerste raadsvergadering van het jaar. Dinsdagavond 31 januari las burgemeester Bert Blase, voorzitter van de raad, het gebed voor. De liberalen willen graag dat die traditie wordt afgeschaft. Zij zien meer in het houden van een minuut stilte. “Onze principiële overtuiging is, dat er een scheiding van kerk en staat moet bestaan. De vergadering met dit gebed beginnen, draagt de verkeerde boodschap uit aan diegene die zich niet herkennen in deze overtuiging,” vindt Michael van der Plaat van de D66.

Volgens Van der Plaat kiest een overheid die wil verbinden, geen partij. “Verbinden willen wij, dat staat helder omschreven in uw collegeprogramma en is vaak benoemd door de verschillende fracties in de raad en dat gebeurt niet op deze manier.”

Geen compromis
In presidium (besloten vergadering) is onlangs uitgebreid stilgestaan bij het eventueel aanpassen van het Reglement van Orde. “Wij zien bijvoorbeeld wel wat in een minuut stilte, zodat een ieder op haar of zijn manier invulling kan geven aan bezinning op het nieuwe (vergader)jaar,” vindt Van der Plaat. De VVD deelt de mening van de D66. “We staan achter het standpunt van de D66 en vinden het jammer dat we niet tot een compromis zijn gekomen. Besloten is om tijdens deze collegeperiode niet meer op het punt terug te komen, omdat je anders elke keer eenzelfde discussie zou krijgen,” aldus VVD-fractievoorzitter Catharina Leeuwis.

PvdA
Het is aan de PvdA te danken, dan wel te wijten, dat het ambtsgebed niet is afgeschaft. Als zij namelijk hadden ingestemd met de plannen van de D66 en de VVD, was er een meerderheid voor de afschaffing van het ambtsgebed. Leo Verwoert licht namens de PvdA toe: “We hebben ooit die afspraak gemaakt en het is sinds jaar en dag een gebruik in Alblasserdam. We zien geen reden om dit gebruik te veranderen.”

Dinsdagavond 31 januari las burgemeester Bert Blase aan het begin van de vergadering het ambtsgebed voor. Dit luidde zo:

“Almachtige God!  Wij danken U, dat Gij ons allen gespaard hebt en in goede welstand hier wilt samenbrengen om de belangen der gemeente te behartigen. Wij bidden U om Uw zegen bij de volbrenging der werkzaamheden, die ons in het komende jaar zijn opgelegd. Schenk ons wijsheid en voorzichtigheid en doe onze beraadslagingen strekken tot Uw eer en tot bevordering der ware belangen van deze gemeente. Dit vragen wij van U om Christus’ wil.
Amen.”