ALBLASSERDAM – Lions Club Alblasserwaard Souburgh organiseert op dinsdag 7 februari voor de vierde keer in successie een milieuavond met als titel ‘Duurzaamheid: van Droom naar Doen’. De Lionsclub vervolgt daarmee haar traditie met de organisatie van het jaarlijks terugkerende evenement met het thema Duurzaamheid. Duurzaamheid staat voor het zoeken naar evenwicht tussen een goed bedrijfsresultaat en het nemen van verantwoordelijkheid voor het milieu en de mens.
Na het succes van vorig jaar toen gastspreker Ruud Koornstra de vele bezoekers wist te boeien met een inspirerend verhaal over hoe je met duurzaam ondernemen geld kunt verdienen, is de Lionsclub er wederom in geslaagd een aansprekende spreker vast te leggen in de vorm van Pieter van Geel.

CO2-beleid
Van Geel was staatssecretaris van VROM waarbij hij belast was met Milieuzaken en Duurzaamheidsvraagstukken. Ook was hij fractievoorzitter van het CDA, lijsttrekker voor het CDA bij de Provinciale-Statenverkiezingen en lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij stond aan de bron van enkele bekende beleidsmaatregelen en verdiensten, zoals het uitgeven van de ‘Toekomstagenda Milieu’ waarin het bedrijfsleven meer ruimte kreeg om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor CO2-beleid en emissiereductie.

Crisis
Dit jaar staat de Milieuavond in het teken van de effecten van de financiële crisis op de haalbaarheid van duurzame doelstellingen. Een interessante insteek want wat de Lionsclub betreft: duurzaam denken en erover praten gebeurt al even. Nu is het tijd om te innoveren en ook te DOEN. De Lionsclub wil in dat kader samen met Van Geel een antwoord vinden op vragen als: Overleeft duurzaamheid deze crisis? Hoe helpt duurzaamheid ons door deze crisis heen? En: Is de overheid hierbij bepalend of zijn wij dat zelf?

Toegang gratis
De avond is bedoeld voor alle ondernemers en belangstellenden in dit onderwerp. De avond begint om 19.30 uur en sluit om 22.00 uur. De toegang is gratis. Er is gelegenheid om vragen te stellen aan Pieter van Geel. Locatie is Cultureel Centrum Landvast te Alblasserdam. Meldt u meteen aan voor deze avond, het aantal toegangskaarten is beperkt.

Als u bij deze avond aanwezig wilt zijn, moet zich van tevoren even aanmelden via de website: www.lions.nl/Projecten/7725/Milieuactiviteiten.html