NIEUW-LEKKERLAND – Met man en macht is de afgelopen dagen gewerkt aan de beschadigde dijk aan de Hoge Boezem Overwaard bij Nieuw-Lekkerland. Als er niet direct was ingegrepen, was er een redelijke kans dat delen van het Lekdorp getroffen waren door wateroverlast. De noodmaatregelen hebben voorlopig gewerkt en het gevaar op een verdere scheuring, dan wel doorbraak lijkt geweken.
Het waterschap heeft de kop van de kade afgegraven en de vrijgekomen grond tijdelijke opgeslagen in het drassige gebied naast de kade. Op deze wijze wordt verdere vervorming voorkomen. Zodra de terreinomstandigheden het toestaan en er meer zicht is op de exacte oorzaak van deze vervormingen zal het waterschap de kade opnieuw profileren en afwerken.

De Hoge Boezemkade Overwaard is in 2011 versterkt en heeft begin januari 2012 veel te lijden gehad onder het hoge water en de storm die over het land raasde.

Foto’s Cees van der Wal.