ALBLASSERDAM – Wethouder Peter Verheij heeft donderdagmiddag 19 januari officieel een beschikking overhandigd aan de heer Huib Van de Weteringh, directeur van de Ds. Joannes Beukelmanschool. In deze beschikking wordt een krediet toegezegd van ruim 3 miljoen euro voor een nieuw schoolgebouw van de Beukelmanschool aan de Mesdaglaan in Alblasserdam. Dit gebouw is bestemd als brede school, een school waarin ook Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe en dagopvang van gehandicaptenzorg Stichting Adullam een plaats krijgen.
“Er zijn dagen waarop ik minder geld uitgeef,” grapte Verheij tijdens de overhandiging. De wethouder financiën is blij dat de nieuwe school weer een stap dichterbij is. “Het is een tweede voorbeeld in Alblasserdam van hoe je een brede school kunt optuigen. Bij dit project zijn stenen, maar ook mensen belangrijk. Het zou fijn zijn als er gebouwd kan worden in goed overleg met de buurt,” aldus de wethouder.

Hard nodig
Schooldirecteur Van de Weteringh is ook blij met de gang van zaken. “Het was hard nodig, zeker gezien het groeiende aantal leerlingen. Ik ben erg blij dat het een brede school is. De peuters van de opvang kunnen op deze manier goed doorstromen, het zijn eigenlijk de voorlopers van de leerlingen op onze school. Ook zijn we blij met Adullam. Het is heel goed om in de praktijk met deze mensen om te gaan. Tot slot is er de gebouwsamenwerking. Die is op deze manier doeltreffend en efficiënt,” weet Van de Weteringh. “We kijken met veel verwachting uit naar de nabije toekomst.”

Principeovereenkomst
Behalve de overhandiging, hebben wethouder Verheij en de heer Prins, directeur van Stichting Adullam een principeovereenkomst ondertekend met als doel een dagopvang voor mensen met een beperking binnen de brede school te realiseren.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft op 13 december 2011 besloten dat de ontwikkeling van de brede school aan de Mesdaglaan met genoemde partijen door kan gaan en heeft hiervoor het krediet van ruim €3 miljoen aan de Beukelmanschool beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de raad een krediet van €35.000,– beschikbaar gesteld om het oude Palet te kunnen slopen. De gemeenteraad en wethouder Verheij hebben tevens uitgesproken dat de belangen van de omwonenden nadrukkelijk meegenomen zullen worden in het vervolgproces.

Nieuwe fase
De ontwikkeling van de nieuwe school is nu in een nieuwe fase gekomen. De betrokken partijen gaan samen verder met een architect om het plan verder uit te werken tot een Voorlopig Ontwerp. De omwonenden zijn uitgenodigd om tussentijds mee te kijken en mee te praten. In het voorjaar worden zij uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar het Voorlopig Ontwerp wordt gepresenteerd.

Lelsstraat
In juni 2010 heeft de gemeenteraad besloten dat de nieuwe Beukelmanschool gehuisvest gaat worden aan de Mesdaglaan. Nieuwbouw is nodig, omdat de huidige huisvesting aan de Lelsstraat te klein is en niet meer voldoet aan eisen van deze tijd. De gemeente gaat een nieuwe bestemming zoeken voor dit gebouw, dat monumentale waarde heeft en karakteristiek is voor Alblasserdam. De Beukelmanschool, locatie Weverstraat, blijft op de huidige locatie.