NIEUW-LEKKERLAND – Als gevolg van het hoogwater van 5 januari zijn scheuren ontstaan in de kade aan de Hoge Boezem Overwaard,  ten westen van Nieuw-Lekkerland. De vervormingen zijn voor Waterschap Rivierenland aanleiding om de kade meteen te repareren, om verdere schade aan de kade te voorkomen. Het waterschap voert daarom vanaf 19 januari noodmaatregelen uit.

Het waterschap zal de kop van de kade afgraven en de vrijkomende grond tijdelijke opslaan in het drassige gebied naast de kade. Op deze wijze wordt verdere vervorming voorkomen. Zodra de terreinomstandigheden het toestaan en er meer zicht is op de exacte oorzaak van deze vervormingen zal het waterschap de kade opnieuw profileren en afwerken.
De Hoge Boezemkade Overwaard is in 2011 versterkt en heeft begin januari 2012 veel te lijden gehad onder het hoge water en de storm die over het land raasde. Door de opgelopen schade voldoet de kade op dit moment niet aan de hoge veiligheidseisen. Om deze reden  wordt de kade nu door het waterschap gerepareerd.

Donderdag zakte tijdens de werkzaamheden in het drassige gebied een kraan weg. Het zware apparaat was er moeilijk uit te krijgen. Met de hulp van een andere kraan lukte het uiteindelijk om het gevaarte uit de modder te trekken.