ALBLASSERDAM – De waterstanden van de Beneden-Merwede, de Noord en de Oude Maas zijn weer gezakt tot een aanvaardbaar niveau. Dit betekent dat er geen sprake meer is van een acute dreiging. Een mogelijke evacuatie van bedrijven en woningen op bedrijventerrein polder Nieuwland in Alblasserdam is op dit moment dan ook niet meer aan de orde.

Gisteren waren de waterstanden dermate hoog dat de beleidsteams van de gemeentes Papendrecht en Alblasserdam het nodig vonden bedrijven en inwoners in de polder Nieuwland tijdig te waarschuwen. Belanghebbenden in de polder zijn hiervan telefonisch en schriftelijk op de hoogte gesteld. Op die manier konden zij zich voorbereiden op een eventuele evacuatie en de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Dit is nu niet langer meer nodig.

Hoe de waterstanden zich na het weekend zullen ontwikkelen, is nog niet duidelijk. Dit is vooral afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht er opnieuw sprake zijn van een dreiging, dan zullen de gemeentes opnieuw actief communiceren met de bewoners en bedrijven in dit gebied. Voor vragen en informatie kunnen bedrijven en inwoners bellen met het telefoonnummer van de gemeente 14 078.