ALBLASSERDAM – Een vermogend man uit Barendrecht wil dertien nieuwe huizen bij de Hellingen in Alblasserdam kopen en wil daarbij gebruik maken van overheidssubsidie. De Alblasserdamse gemeenteraad was donderdagavond in allerijl bij elkaar geroepen om te beslissen hoe hier mee omgegaan moet worden. Het was namelijk volgens de regels niet mogelijk om als rechtspersoon gebruik te maken van de subsidieregeling. Die was alleen bedoeld voor particulieren.

Volgens wethouder Sjoerd Veerman wil de rijke heer op naam van zijn besloten vennootschap de huizen kopen om die vervolgens te verhuren. Van die huur wil de Barendrechter, die van oorsprong uit Zeeland komt, gaan leven. De identiteit van de man wilde de wethouder niet in het openbaar bekend maken, maar Veerman verzekerde de raad dat het gaat om een ‘bonafide man’.

Kerstreces
Met name de ChristenUnie was er niet van gecharmeerd dat de raad tijdens het kerstreces werd opgetrommeld voor deze zaak. Wat Aart Clements (CU) betreft had het besluit ook in januari genomen kunnen worden. “Ik zie geen zwaarwegend belang om hier bij elkaar te komen. We hadden hier wat mij betreft niet hoeven zijn.” Michael van der Plaat vond namens de D66 dat er wel erg snel een besluit genomen moest worden. “Stel dat we instemmen met het voorstel, dan zouden andere rechtspersonen dus geen kans hebben om ook gebruik te maken van de regeling,” sputterde Van der Plaat tegen.

Snelheid
Raadslid Aart Boele (SGP) wuifde die angst weg met: “Die mensen hadden toch ook naar de gemeente kunnen stappen? De huizen staan al sinds 2008 te koop. Iedereen heeft een kans gehad om de woningen te kopen. U kunt wel zeggen dat er ‘stel op sprong’ een beslissing genomen wordt en dat klinkt allemaal negatief, maar snelheid is niet altijd verkeerd.”

Vragenvuur
Doordat Veerman het vragenvuur van de raadsleden naar tevredenheid wist te beantwoorden, ging de meerderheid van de gemeenteraad akkoord met het voorstel om ook rechtspersonen gebruik te laten maken van de subsidieregelingen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft dit tot gevolg dat de woningen per 1 januari 2012 officieel worden verkocht.

Tegen
De D66, bestaande uit de leden Ramon Pardo en Michael van der Plaat stemden tegen het voorstel. Ook één VVD-lid stemde tegen. Het is niet nieuw dat een persoon meerdere huizen opkoopt. Eerder werden al tien huizen in het project aan een Alblasserdammer verkocht. Dat was toen geen punt, omdat deze persoon de woningen kocht als individu en niet als rechtspersoon.

Verheugd
Voor de economische crisis werden er in Alblasserdam per jaar 36 appartementen verkocht. Dat is  volgens Veerman de laatste twee jaren zeker niet gebeurd. De wethouder is daarom verheugd dat de raad heeft ingestemd met het voorstel, zodat de woningen alsnog verkocht kunnen worden. Na de aankoop zijn er nog acht woningen in het project De Hellingen met subsidie te koop.

Subsidie
De gemeente Alblasserdam heeft voor de Hellingen in het totaal bijna anderhalf miljoen euro gekregen aan subsidie. Van dit bedrag is 37.500 gereserveerd voor gemeentelijke kosten. De rest is en wordt dus verdeeld onder de kopers van de 65 subsidiabele woningen. In principe was de tegemoetkoming niet voor rechtspersonen, maar mede door de economische crisis zag de gemeente zich genoodzaakt wat soepeler om te gaan met dit principe.