ALBLASSERDAM – De gemeenteraad van Alblasserdam heeft dinsdagavond 13 december ruim drie miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van de hoofdlocatie van de ds. Joannes Beukelmanschool aan de Mesdaglaan. Het huidige gebouw aan de Lelsstraat voldoet niet meer aan de eisen en de reformatorische basisschool is daarom al jaren op zoek naar een nieuw gebouw. Met het beschikbaar stellen van het geld, is er een belangrijke stap richting de nieuwbouw gezet. Wel moet er nog goed naar de bouwplannen gekeken worden en is het zaak dat er naar de belangen van alle partijen wordt gekeken.

Naast de 3.047.569 euro, stemde de raad ook in met het voorstel om 35.000 euro (excl. Btw) beschikbaar te stellen voor de sloop en bouw- en woonrijp maken van de te bebouwen grond.

Plannen Schoolzicht
Het is de bedoeling dat op de plaats waar het oude schoolgebouw van Het Palet aan de Mesdaglaan staat, een ‘brede school’ wordt gebouwd, waar naast de Beukelmanschool ook Stichting Adullam en Stichting Peuterspeelzaal Kiekeboe in gehuisvest zullen worden. De omwonenden, die zich hebben verzameld in de werkgroep ‘Schoolzicht’, vrezen hoogbouw en verkeersoverlast in de wijk. Zij hebben daarom een eigen voorstel voor een bouw ingediend in het kader van: ‘Als het er toch moet komen, doe het dan zo.’. De VVD stelde per motie voor die plannen als uitgangspunt te nemen bij de verdere ontwikkeling. Met name de SGP vond dit niet juist, omdat hiermee de Beukelmanschool en Adullam (spreek uit: A-dull-am) deels buitenspel gezet zouden worden. De school zelf gaf in een eerder stadium aan met 80 procent van de plannen van ‘Schoolzicht’ te kunnen leven. De motie werd uiteindelijk niet in stemming gebracht.

Adullam laat zich niet zien
Verder spraken diverse raadsleden tijdens de vergadering hun teleurstelling uit over het feit dat Adullam zich nooit heeft laten zien tijdens vergaderingen. “Wij hebben nu geen idee wat zij van de plannen van de werkgroep vinden. Dat vinden we jammer. We willen de stichting daarom oproepen om de volgende keer toch te komen,” aldus Theo de Gelder namens het CDA.

Drie uur
Na bijna drie uur vergaderen werd beslist om een GO te geven voor het project. Ook werd de intentie uitgesproken zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de eisen van de bewoners. Als blijkt dat van het ‘bewonersplan’ afgeweken moet worden, moet dit gepaard gaan met een goede motivatie van wethouder Verheij. Verheij stemde daarmee in.

Betere plannen
Vorige maand gaven de commissieraadsleden een NO GO voor het project omdat het toen nog te veel vragen kleefden aan de plannen. Die vragen zijn nu voor een groot deel naar tevredenheid beantwoord. En de opgetreden vertraging heeft volgens wethouder Verheij alleen maar tot een beter plan geleid. “De investering in het project en het voorstel is door de extra tijd, kwalitatief beter geworden.”

Foto: de publieke tribune was dinsdagavond goed gevuld, tijdens de discussie van de gemeenteraad.