ALBLASSERDAM – Na de gemeente Alblasserdam, vindt nu ook de hele Drechtraad dat er een onderzoek moet komen naar de doorstroming van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Vorige week nam de Alblasserdamse gemeenteraad unaniem een motie aan, waarin de intentie wordt uitgesproken om minister Melanie Schultz van Haegen te verzoeken alsnog het onderzoek uit te voeren.

Behalve de Drechtraad en diverse gemeenten hebben ook het Havenbedrijf Rotterdam en de provincie Zuid-Holland de brief aan de tweede kamer ondertekend. De ondertekenaars van de brief zijn overtuigd dat met eenvoudige maatregelen veel verlichting van de verkeersdrukte mogelijk is. Een groot deel van het traject is al voorbereid op een verbreding naar 2 x 3 rijstroken.

Doorstroming
Alblasserdammer Sjoerd J. Veerman, portefeuillehouder bereikbaarheid van de Drechtsteden vertelt: ’De hele Mainport Rotterdam, inclusief de Drechtsteden, heeft belang bij een betere doorstroming van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem. Het fileprobleem is nu al groot en het zal alleen maar verergeren. Dit is zeer frustrerend voor de economische ontwikkeling en voor de leefbaarheid van onze regio.’

Benutten wegoppervlak
Het effectief benutten van het aanwezige wegoppervlak zou al aanzienlijk bijdragen aan een soepelere doorstroming van het verkeer. Een dergelijke oplossing past uitstekend bij het landelijke programma Beter Benutten, waarvoor minister Schultz van Haegen geld beschikbaar heeft gesteld. Tevens kan dit gezien worden als eerste stap in het realiseren van het (door de minister zelf opgestelde) streefbeeld van 2 x 4 rijstroken in de gehele randstad, zoals beschreven in de structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

Reistijden
De onbetrouwbare reistijden op het deel van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem zijn volgens de ondertekenaars schadelijk voor de economische ontwikkeling van de regio en doen volgens hen afbreuk aan de groeikansen voor de Rotterdamse haven. Bij de besluitvorming over het containertransferium Alblasserdam heeft de minister ook toegezegd om de problemen van de A15 serieus te nemen en een onderzoek te laten doen naar de doorstroming op dit traject.

Onderzoek
Nu de minister heeft besloten om geen onderzoek te laten doen, roepen de briefschrijvers de leden van de Tweede Kamer op om de minister te vragen alsnog opdracht te geven tot het onderzoeken van maatregelen om filevorming op het traject tussen Papendrecht en Gorinchem tegen te gaan.

De foto is gemaakt door Richard van Hoek en op de foto staan van links naar rechts de wethouders Peter Verheij (gemeente Alblasserdam), Jasper Mos (gemeente Dordrecht) en Wilco Scheurwater (gemeente Papendrecht) bij de A15.