ALBLASSERDAM – In ruil voor de bouw van drie nieuwe villa’s zou de eigenaar van polder Souburgh in Alblasserdam, de ernstig in verval geraakte molen op zijn terrein restaureren. De gemeente vond dit prima, maar de provincie kon en kan zich absoluut niet vinden in die plannen. Inmiddels lijkt er eindelijk een oplossing gevonden te zijn, want als de eigenaar slechts één nieuwe woning wil bouwen en hij de molen afstaat aan Alblasserdam, gaat de provincie naar alle waarschijnlijkheid wel akkoord met de plannen. Wel zijn dan de restauratiekosten van het oude object, die grof geschat worden op zo’n 750.000 euro, voor de gemeente Alblasserdam.

Verder zal het “Appelhuisje” geen kantoorfunctie krijgen, maar een kantoor-aan-huisfunctie en wordt het terrein niet openbaar toegankelijk. Dit was in eerste instantie wel de bedoeling, omdat het gebied een landgoedwonen-functie zou krijgen. Daar wordt nu vanaf gezien. Wel zal de molen toegankelijk moeten worden, omdat deze in eigendom afgedragen zal worden aan de gemeente.

Geen subsidie
De 750.000 euro om de oude molen te restaureren, moet naar alle waarschijnlijkheid in zijn geheel worden opgehoest door de gemeente omdat volgens wethouder Sjoerd Veerman de subsidiemogelijkheden voor dit soort projecten nagenoeg te verwaarlozen zijn. Ook benadrukt Veerman in zijn brief aan de gemeenteraad dat de restauratieverplichting voor het herstel van de molen van Souburgh feitelijk al op de schouders van de gemeente rustte, als gevolg van een afspraak die met de provincie is gemaakt over het bestemmingsplan Waterhoven-Oost.

Simav
Na de restauratie wil de wethouder de molen in eigendom en beheer overdragen aan de molenstichting SIMAV. In het voorjaar van 2012 komt het college naar de gemeenteraad om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Daarvoor is wel eerst de goedkeuring van de provincie nodig.