ALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam nodigt inwoners en organisaties uit voor een gesprek over duurzaamheid. Dit gesprek vindt plaats tijdens twee interactieve bijeenkomsten op 23 en 30 november 2011 vanaf 20.00 uur in Landvast. De avonden zijn bedoeld om van de deelnemers te horen welke ideeën zij hebben over een duurzaam Alblasserdam.

Duurzaamheid is een prioriteit van dit gemeentebestuur. Daarom wil de gemeente bedrijven, inwoners en organisaties stimuleren om werk te maken van duurzaamheid. Duurzaamheid betekent dat we milieu en natuur sparen. Voor onszelf, maar ook voor toekomstige generaties en mensen elders op deze wereld. Met deze bijeenkomsten probeert de gemeente het gesprek over een duurzaam Alblasserdam te stimuleren.

Thema’s
Op woensdagavond 23 november 2011 staat het thema ‘natuur en groen’ centraal, in straten en wijken, in de Groene Long en in het buitengebied. Op woensdagavond 30 november 2011 is het onderwerp ‘energie’: hoe verminderen we het energieverbruik in Alblasserdam en hoe stimuleren we duurzame opwekking van energie door particulieren?

Programma
Beide avonden starten om 20.00 uur met een welkomstwoord door wethouder Veerman en een toelichting op het onderwerp van de avond. Vervolgens zal in groepen gewerkt worden aan het inventariseren van ideeën en de stappen die daarvoor gezet moeten worden. Tot slot worden deze groepsgesprekken plenair teruggekoppeld. De avonden sluiten om 22.00 uur.

Duurzaamheidsactieplan2012
De uitkomst van de gesprekken wordt gebruikt voor het opstellen van concrete projectvoorstellen die worden opgenomen in het duurzaamheidsactieplan van de gemeente. De projecten worden vanaf 2012 – na vaststelling van het plan door de gemeenteraad – uitgevoerd door alle partijen in de samenleving die zich ervoor willen inzetten.

Aanmelden
Als u mee wilt praten op één of beide avonden, verzoeken wij u zich aan te melden bij de gemeente Alblasserdam via e-mail duurzaam@alblasserdam.nl. Vermeld u daarbij uw naam, het aantal personen, de eventuele organisatie die u vertegenwoordigt en voor welke avond u zich aanmeldt.