ALBLASSERDAM – De grond onder de wasserij aan de Pijlstoep in Alblasserdam is één van de tien meest vervuilde gebieden in Zuid-Holland. Dat meldt wethouder Sjoerd Veerman op basis van een door Staatssecretaris Atsma (milieu) vrijgegeven lijst. De grond kan een bedreiging vormen voor bewoners of omwonenden en wordt daarom voor 2015 gesaneerd. De lijst met vervuilde gebieden is tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek waarbij sinds 2004 tienduizenden verdachte locaties zijn gescreend.

Hoewel de 48 locaties in Zuid-Holland zijn aangemerkt als spoedeisend, zijn niet alle plekken even risicovol. In veel gevallen merken mensen niets van de verontreiniging, bijvoorbeeld omdat bestrating contact met de vervuiling onmogelijk maakt. Om risico’s op de lange termijn tegen te gaan, is het echter wel belangrijk dat de bodem wordt gesaneerd. Op veel locaties is daar al een begin mee gemaakt.

Waardoor de verontreiniging bij de wasserij in Alblasserdam is veroorzaakt, is nog niet duidelijk.