ALBLASSERDAM – Het straatnaambord ‘Broerestraat’ wordt op zaterdag 5 november onthuld. De straat is gelegen in het project Haven-Zuid en loopt vanaf de Marineweg naar de nieuwe brandweerkazerne aan de Dam in Alblasserdam. De straat is vernoemd naar de heer W.G. (Willem) Broere (1918-1998) die vanaf mei 1961 betrokken was bij de vrijwillige brandweer. Tijdens zijn loopbaan heeft hij zich ingespannen voor de totstandkoming van de jeugdbrandweer en is hij betrokken geweest bij het bestrijden van de grote brand in 1976 waarbij het Makado Center grotendeels afbrandde.

Broere was tot 1971 ondercommandant en vanaf die tijd commandant. Eind 1978 werd hem eervol ontslag verleend vanwege het bereiken van de 60-jarige leeftijd.

Voorafgaand aan de onthulling zullen op 5 november vanaf 10.00 uur enkele toespraken worden gehouden in de kazerne.