OUD-ALBLAS – Waterschap Rivierenland heeft twee stalen roeiboten uit de Graafstroom in Oud-Alblas ter hoogte van de kruising Peilmolenweg – Noordzijde verwijderd. Beide stalen roeiboten bevonden zich geheel onder water en vormden daarmee een gevaar voor de scheepvaart. Onderzoek naar de eigenaren ter plaatse heeft geen resultaat opgeleverd. De eigenaren van deze roeiboten worden verzocht zich met spoed te melden bij de afdeling Handhaving van Waterschap Rivierenland via 0344-649 410. Bij geen reactie zullen de roeiboten na 1 november 2011 worden vernietigd dan wel verkocht.