KINDERDIJK – Hans Broekmeulen vertrekt bij de stichting  Werelderfgoed Kinderdijk(SWEK). Broekmeulen was voorzitter van de SWEK en kreeg het te druk met zijn eigen subsidiebureau. Rond 1 december draagt hij het stokje over aan een nieuw te benoemen directeur.

Broekmeulen kijkt terug op een mooie  en vruchtbare samenwerking met de werkorganisatie. In de tijd van april 2007 tot heden zijn verschillende grote  projecten aangepakt en afgerond. Meest in het oog springende is natuurlijk de restauraties van de wereldberoemde molens.  De hiervoor benodigde gelden zijn via subsidies verworven. Daarnaast is de realisering van het bezoekerscentrum Watermanagement in het Wisboomgemaal voltooid en de nieuwe bewegwijzering in gang gezet. Die laatste zal in het voorjaar van 2012 geplaatst  gaan worden.

Voor de restauraties is geen twee maar 4,2 miljoen euro binnengehaald. Op basis van de Entreevisie is de ontwikkeling van het nieuwe bezoekerscentrum in gang gezet en dit jaar door de minister mw. Melanie Schultz van Haegen in gebruik genomen. Met de nieuwe elementen voor bezoekers moest ook de organisatie worden aangepast en is de stap gezet om te gaan werken met vrijwilligers. Dat heeft volgens Broekmeulen buitengewoon goed uitgepakt en hij vindt een compliment aan de vrijwilligers voor hun betrokkenheid en inzet dan ook op zijn plaats. “Dankzij deze vrijwilligers  konden de bezoekers  zeven dagen per week worden opgevangen en begeleid,” aldus de vertrekkende directeur.

Foto: Peter Paul Klapwijk.