ALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam heeft afgelopen week besloten om de projectgrenzen, zoals die in het projectplan Fietspad Dijklint zijn beschreven, te verruimen. Direct daarna heeft de provincie te kennen gegeven dat zij instemt met een tijdelijk fietspad op de kruin van de dijk nabij Mercon Kloos. Dit pad zal bestaan uit stelconplaten met asfalt en moet voor de geplande opening van 4 november gereed zijn. Dit houdt in dat deze werkzaamheden op korte termijn starten.