ALBLASSERDAM – De jeugdgemeenteraad van Alblasserdam heeft een advies uitgebracht aan de gemeente, waarin wordt gepleit om de nieuwe voetbalkooi naast de kinderboerderij aan de Plantageweg te plaatsen. Het college had zich voorgenomen om de nieuwe kooi te plaatsen bij het speeltuintje aan de Wilde Woutstraat in Alblasserdam. Dit idee stuitte bij de bewoners van de Nedersassen op groot verzet. Zij vrezen veel overlast van hangjongeren.

Volgens de jeugdgemeenteraadsleden biedt de locatie bij het hertenkamp veel voordelen ten opzichte van de locatie aan de Wilde Woutstraat. “De kooi staat dichtbij de locatie van het jongerenwerk aan de Randweg, waardoor rekening gehouden kan worden met hangjeugd. Verder staat de kooi in de buurt van een school, ligt de locatie behoorlijk centraal, wordt het geluid gedempt door beplanting rondom de kooi en zijn er drie oversteekplaatsen aanwezig zodat kinderen veilig kunnen oversteken,” zo schrijven de leden Arnold van Heusden en Lisa Nuninga in hun advies.

De nadelen zoals de langere afstand die de kinderen, wonend rondom het Van Nesplantsoen (waar de kooi eerst stond, maar moest worden afgebroken omdat de bouw in strijd met de wet was, red.) af moeten leggen en de toename van het afval, wegen volgens Arnold en Lisa niet op tegen de voordelen. “De locatie is goed bereikbaar via oversteekplaatsen en als ze op de fiets komen hebben ze nog voorrang ook. En met het plaatsen van afvalbakken kan de vervuiling tot een minimum beperkt worden.”

Het college heeft het voorstel deze week ontvangen en neemt het advies in beraad.