ALBLASSERDAM – Het schoolzwemmen wordt in Alblasserdam voorlopig niet afgeschaft. Het college van burgemeester en wethouders wacht eerst de visie op het zwembaddossier af. In het coalitieakkoord is aangegeven dat in 2011 een besluit wordt genomen over het zwembad. In oktober bespreekt het college een voorstel met varianten voor het zwembad. Naar verwachting maakt de gemeenteraad in november een keuze voor één van deze varianten.

In Alblasserdam wordt schoolzwemmen gegeven. Dit gebeurt in de groepen 3 en 4 van de basisschool. In groepsverband wordt onder leiding van de groepsleerkracht een bezoek gebracht aan het zwembad. Daar wordt dan een uur gezwommen onder leiding van gediplomeerde zweminstructeurs die werken met een werkplan schoolzwemmen.

In de perspectiefnota van 2012 werd overwogen om vanwege bezuinigingen en signalen vanuit scholen het schoolzwemmen af te schaffen. De scholen in Alblasserdam gaven te kennen dat het veel tijd vergt. Diverse politieke partijen vroegen zich hierop af of gymles als vervanger niet net zoveel tijd kost. De PvdA gaf af het schoolzwemmen te zien als basisvoorziening voor het dorp. De keuze wordt dus later dit jaar heroverwogen.