ALBLASSERDAM – Tientallen bewoners van de Alblasserwerf in Alblasserdam hebben afgelopen weken hun voortuin moeten aanpassen op last van de gemeente. Bij een controle in de wijk bleek namelijk dat schuttingen en haagjes hoger waren dan wettelijk is toegestaan. Maar ook parkeren gaat volgens de gemeente nog niet zoals het hoort. Er is daarom verscherpt toezicht in de wijk.

Ger Verschelden, bewoner van de Alblasserwerf in Alblasserdam vindt het belachelijk dat er zo streng wordt gehandeld vanuit de gemeente. “De gemeente is een handhavingstraject gestart, daar lusten de honden geen brood van. Het is echt verschrikkelijk. De Alblasserwerf lijkt wel een communistisch bolwerk. Ik heb voor honderden euro’s mijn tuin moeten verbouwen,” vertelt Verschelden. “En dat allemaal doordat twee buren elkaar het licht niet in de ogen gunden en met een grote mond naar de gemeente stapten,” vervolgt de Alblasserdammer. Hij doelt hiermee op het feit dat buren in de wijk onenigheid hadden over het parkeren. Zij vroegen bij de gemeente om gerechtigheid, met het gevolg dat uiteindelijk alle woningen in de wijk werden geïnventariseerd.

Meer dan burenruzie
“Van de ruim tachtig woning was er met vijftig iets mis. Zij hebben hierover een brief gehad en inmiddels hebben de meeste mensen daar gehoor aan gegeven,” vertelt Astrid de Jong namens de gemeente Alblasserdam. Het is volgens haar nodig om goed toezicht te houden in de wijk. “Ook de bewoners van de Alblasserwerf moeten zich net als alle andere Alblasserdammers gewoon aan de regels houden. Dat er gecontroleerd wordt is niet vanwege één burenruzie; er was meer aan de hand. De Alblasserwerf is een hele jonge wijk. In de plannen staat duidelijk hoe de wijk hoort te zijn. Zo is er voor gekozen om auto’s niet te laten parkeren in de voortuinen zodat het een straat wordt die karakteristiek is voor de wijk. Dat wisten de kopers vanaf het begin.”

Woongenot
Toch kan Verschelden, net als veel andere bewoners, niet uitstaan dat overtredingen zo hard worden aangepakt. “Loop een rondje door Alblasserdam en je ziet op heel veel plaatsen dat een schutting in de voortuin, grenzend aan de openbare weg, hoger is dan een meter. Daar wordt niets aan gedaan. Bovendien zijn de regels een beetje krom. Een vijf meter hoge coniferenhaag mag namelijk wel in de voortuin, maar een net bouwwerk met een goed bijgewerkte klimop hoger dan een meter mag niet. Op deze manier wordt ons leven zuur gemaakt en wordt een deel van ons woongenot afgenomen, terwijl dat echt onnodig is. De meeste bewoners hebben onderling gewoon hele goede afspraken en bijna iedereen gaat goed met elkaar om.”

Privacy
Waar de Alblasserwervers het meest van balen is dat hun privacy verminderd is. “Ik kon altijd gewoon ongestoord in de tuin zonnen, maar nu iedereen mee kan kijken, zal ik dat niet zomaar meer doen,” vertelt één van hen. Een ander vult aan: “Ook een barbecue is minder plezierig als de buurman kan zien wat je op je brood doet en hoe je dit in je mond stopt.”

Parkeren
Bianca Verkerk was degene die bij de gemeente een parkeervergunning voor haar voortuin aan vroeg, omdat haar buren ook in de voortuin parkeerden. Ik oktober wordt haar zaak voor de rechtbank behandeld. “Ik wil gewoon dat er uniform gehandeld wordt. Als zij het mogen, mogen wij het ook. Het is nooit mijn bedoeling geweest dat er in de hele wijk gecontroleerd zou worden,” vertelt Bianca. Haar buurvrouw Angelique van Middelkoop is het hiermee eens. “Ik kijk uit mijn raam ook op een auto, terwijl er was afgesproken dat dit een autoluwe straat zou worden. Ik vind dat je moet afspreken dat of iedereen het mag of niemand het mag. De meeste mensen hebben aan de achterkant ruimte genoeg om te parkeren.”

Mensen die zich de komende weken niet aan de gestelde regels houden, kunnen dwangsommen van de gemeente verwachten. Deze bedragen kunnen, afhankelijk van de overtreding, hoog oplopen.

Deze coniferenhaag in de wijk is geen probleem.

 

Deze klimop bij Bianca Verkerk in de tuin, moet inclusief bouwwerk deels afgebroken worden. Hij voldoet niet aan de eisen.

 

Verkerk vindt dat als haar overburen de auto legaal op het pad mogen zetten, dat zij ook toestemming hiervoor moet kunnen krijgen van de gemeente.