ALBLASSERDAM – Basisschool De Loopplank in Alblasserdam is deze week gestart met een proef om kinderen een aaneengesloten periode per dag op school te houden. Normaal gesproken gaan de kinderen tussen de middag naar huis om te lunchen. De school onderzoekt of het beter voor de leerling is om dit niet te doen, zodat er wellicht meer rust en regelmaat in het leven van het kind komt. Bijkomend voordeel is dat ouders hun kind of kinderen maar één keer hoeven halen en brengen.

In het totaal komen er twee proefperiodes om een goede afweging te kunnen maken. De eerste periode duurt tot aan de herfstvakantie en de tweede periode start na de herfstvakantie en duurt twee weken. Er wordt tijdens het experiment nauw samengewerkt met de Wasko om (tijdelijke) veranderingen  in opvang te kunnen realiseren.

Het idee voor een aaneengesloten schooldag komt al van een aantal jaren geleden. Men wilde de mogelijkheden onderzoeken van  het werken met vijf gelijke schooldagen. Op deze wijze krijgen kinderen verdeeld  over de hele schoolperiode (groep 1 t/m 8 ) een evenredige leertijd. Dit creëert volgens de school  rust en regelmaat; kinderen blijven de hele dag in dezelfde sfeer, er blijft meer speeltijd na school over, inspanning en ontspanning wordt aaneengesloten. Voor ouders is er  het gemak van vijf dagen in de week dezelfde schooltijden van de kinderen, er kunnen betere afspraken met de werkgevers gemaakt worden en kinderen hoeven maar één keer gebracht en gehaald  te worden. Voor de leerkrachten blijft er na schooltijd meer tijd over voor voorbereiding, overleg en administratie. En wat volgens de school erg belangrijk is, is dat op deze manier meer effectieve lestijd overblijft, doordat de opstartperiode in de middag, wanneer de kinderen thuis zijn geweest, wegvalt.

De eerste proefperiode heeft een rooster van 8.30-14.00 uur. Dit houdt in dat voor sommige kinderen tijdelijk extra opvang geregeld moet worden. De opvang tussen de middag vervalt echter, omdat alle kinderen op school eten. Dankzij de medewerking van de sporthal en diverse andere scholen in Alblasserdam is het mogelijk om alle gym- en zwemlessen gewoon door te laten gaan.

De tweede periode, die na de herfstvakantie ingaat heeft een afwijkend rooster: maandag t/m donderdag 8.30-14.15 uur en vrijdag 8.30-13.00 uur.

Na deze proefperiodes zal worden onderzocht naar welk rooster de voorkeur uitgaat. Het ligt in de bedoeling om het nieuwe schooljaar (2012-2013) te starten met het gekozen nieuwe rooster.